'53 procent bedrijven zit op Facebook'

◯ Waar ◯ Grotendeels waar ◯ Half waar ◯ Grotendeels  onwaar ◯ Onwaar

None

De aanleiding

,,53 procent van de Nederlandse bedrijven zit op Facebook”, zei Arno Lubrun, directeur van Facebook Benelux, vorige week in een interview in nrc.next. Maar alleen die aanwezigheid betekent niet dat ze ook hun volgers bereiken. Het stuk ging onder meer over de uitrol van Graph Search, Facebooks zoekmachine waarmee je gericht profielen kunt doorzoeken. Dat moet de activiteit op het netwerk vergroten en daarmee hopelijk de advertentieopbrengst. Een van onze lezers leek het percentage van 53 procent van de bedrijven op Facebook nogal hoog. Klopt het?

Waar is het op gebaseerd?

De persvoorlichter van Lubrun laat weten dat de bron voor het percentage van 53 procent niet Facebook zelf is. Cijfers die van bedrijven zelf komen, worden vaak gewantrouwd, dus baseren ze zich liever op een objectieve derde. In dit geval is de bron een onderzoek uit juni 2012 van marktonderzoeksbureau InSites Consulting (130 medewerkers, actief in 5 landen).

En, klopt het?

Het onderzoek van InSites Consulting bestaat uit een enquête, uitgevoerd in zes landen. In totaal zijn 1.222 managers van bedrijven met meer dan 20 fulltime arbeidsplekken (fte) bevraagd. Op de vraag ‘op welke van de volgende sociale mediaplatformen is uw bedrijf of merk actief?’ klikte 52 procent van de bedrijven die zaken doen met andere bedrijven Facebook aan. Van de bedrijven die zaken doen met consumenten deed 55 procent dat. Een gewogen gemiddelde van die twee komt inderdaad op 53 procent. Maar, dit zijn dus alleen de bedrijven die meer dan 20 fte aan arbeidsplekken hebben, terwijl Nederland ook heel veel kleinere bedrijven telt. Facebookdirecteur Lubrun denkt dat het percentage zelfs hoger uitkomt als ook de bedrijven met minder dan 20 fte worden meegeteld. Maar hoeveel hoger kan hij niet zeggen.

Het is dan ook geen kwestie van bedrijvenpagina’s op Facebook tellen en dat afzetten tegen het totaal aantal bedrijven in Nederland. Want heel veel bedrijven hebben meerdere merken. Neem Unox, Dove en Lipton, dit zijn allemaal merken van één bedrijf, Unilever, maar ze communiceren zelf met consumenten en hebben dus hun eigen Facebookpagina. „En heel veel bedrijven hebben een pagina op Facebook, maar weten dat zelf niet eens”, vertelt Hans Maltha van internetadviesbureau Yes2web, een van de vier Nederlandse preferred marketing developers van Facebook. „Als ik bijvoorbeeld wil laten zien waar ik ben, dan check ik in via Facebook. Als het restaurant of de slager waar ik ben nog geen Facebookpagina had, dan wordt er daarmee een aangemaakt.” Zo kunnen er ook meer Facebookpagina’s van één bedrijf zijn.

Op verzoek heeft Maltha zijn database met bedrijvenpagina’s naast de aantallen Nederlandse bedrijven zoals geteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek gelegd. Voor bedrijven van meer dan 20 personen denkt hij dat 53 procent een hele redelijke schatting is. Maar hoewel er de laatste maanden heel veel nieuwe bedrijfspagina’s van kleine bedrijven worden aangemaakt, stelt Maltha dat het niet zo is dat 53 procent van alle Nederlandse bedrijven op Facebook zit.

Dat beeld rijst ook op uit gegevens van het CBS. De statistici vroegen afgelopen jaar bedrijven naar hun socialemediagebruik. De steekproef bestond uit 11.000 bedrijven met meer dan 10 fte. Ook hieruit kun je dus niet concluderen welk percentage van alle Nederlandse bedrijven Facebook gebruikt, maar het geeft wel een genuanceerde blik op de genoemde 53 procent. In de CBS-enquête gaf 40 procent aan actief te zijn op sociale media en 35 procent gebruikt netwerken zoals Facebook, Hyves en LinkedIn. Een stuk minder dan 53 procent. Naar Facebook apart werd niet gevraagd. Bij bedrijven in de informatie- en communicatiebranche en de horeca ligt dit percentage het hoogst, in de bouw- en transportsector juist laag.

Arno Lubrun, directeur van Facebook Benelux, zei vorige week in een interview in nrc.next dat 53 procent van de Nederlandse bedrijven op Facebook zit. De bron van dit cijfer is een onderzoek van Insite Consulting, waarin inderdaad dit percentage wordt genoemd. Maar in die enquête werden alleen bedrijven met meer dan 20 medewerkers bevraagd. Het percentage is dus niet zomaar te plakken op alle Nederlandse bedrijven. Het CBS publiceerde in december 2012 ook onderzoek naar het socialemediagebruik van Nederlandse bedrijven. Zij bevroegen bedrijven van meer dan 10 medewerkers, en een fors lager percentage, 35 procent, gebruikte ten minste een van de socialemedianetwerken. Omdat tellen van Facebookpagina’s niet mogelijk is en er voor zover bekend geen betrouwbaar onderzoek is naar alle bedrijven in Nederland, kunnen wij niet bepalen welk percentage van de Nederlandse bedrijven op Facebook zit. Deze stelling is dan ook niet te checken.

Ook een bewering voorbij zien komen die je wilt laten checken? Stuur een mail naar nextcheckt@nrc.nl of tip de redactie op Twitter met de hashtag #nextcheckt.

    • Laura Wismans