2.500 aanmeldingen voor het kinderpardon

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 2.500 telefonische aanmeldingen ontvangen van vreemdelingen die een beroep willen doen op het kinderpardon. Daaronder vallen kinderen, maar ook ouders, broers en zussen van kinderen die in aanmerking willen komen voor een verblijfsvergunning.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) noemde dit aantal gisteren in het debat over de regeling voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland hebben gewoond vóór hun achttiende. Hoeveel van hen daad werkelijk een vergunning krijgen, is volgens Teeven nog niet te zeggen, omdat de gevallen individueel worden beoordeeld. De PvdA heeft tijdens de formatie met de VVD het kinderpardon binnengehaald. Teeven zei gisteren dat hij de afspraken uit het regeerakkoord „loyaal zal nakomen” en „niet gaat beknibbelen”. De PvdA eiste gisteren bij monde van Tweede Kamerlid Khadija Arib dat Teeven ook kinderen die niet onder toezicht van het Rijk zijn geweest, maar wel bij gemeenten of andere instellingen, een verblijfsvergunning zou geven. Haar PvdA-collega Jeroen Recourt stelde zich echter tevreden met Teevens toezegging dat hij zou kijken of hij bij die gevallen zijn discretionaire bevoegdheid kan gebruiken.

Aan eisen van de oppositiepartijen over de leeftijdsgrens kwam Teeven niet tegemoet. De grens is 21 jaar, terwijl GroenLinks, de ChristenUnie en D66 verhoging naar 25 jaar willen.