Megabeker cola blijft te koop in New York

Het verbod op de verkoop van grote bekers suikerhoudende frisdrank in restaurants, snackbars, bioscopen en sportstadions dat vandaag in New York van kracht zou worden, is vernietigd. Een rechter in New York oordeelde gisteren dat de maatregel willekeurig is. Bovendien betwist de rechter dat de Gezondheidsraad van New York de bevoegdheid heeft om zo’n ingrijpend verbod af te kondigen.

De uitspraak is een nederlaag voor de activistische burgemeester Michael Bloomberg die ten strijde is getrokken tegen obesitas. Hij drong er bij de Gezondheidsraad op aan de verkoop van bekers frisdrank groter dan 16 ounce, bijna een halve liter, voortaan te verbieden. In New York kampt 40 procent van de kinderen en bijna 60 procent van de volwassenen met (extreem) overgewicht. Tegenstanders noemen het verbod een inbreuk op de individuele keuzevrijheid.

Volgens de rechter is het verbod willekeurig omdat bepaalde suikerhoudende dranken, zoals variaties op koffie verkeerd, niet onder de limiet zouden vallen. Ook wees de rechter erop dat grote porties frisdrank wel verkocht mogen blijven worden in supermarkten en buurtwinkels. Deze mazen in de wetgeving ondergraven de bedoelingen van de opstellers, aldus de rechter.

Daarnaast vindt de rechter dat de Gezondheidsraad zich wetgevende bevoegdheden toe-eigent die behoren tot de gemeenteraad. Bloomberg heeft al aangekondigd beroep aan te tekenen tegen het vonnis. „Wij denken dat de rechter totaal fout zit bij zijn interpretatie van de wet”, zei hij. „Een van de argumenten die we zullen aanvoeren, is dat er elke dag mensen sterven. Dit is geen grapje. Elke dag sterven in Amerika vijfduizend mensen aan obesitas.”

In zijn vonnis zegt rechter Tingling dat hij niet voorbij wil gaan aan het gegeven dat obesitas grote gevolgen heeft voor de burgers. Maar de vraag is in hoeverre suikerhoudende frisdrank daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. (AP)