'Gronings bod' voor woningbouw

Een ‘Gronings bod’ om het leed dat woonakkoord heet te verzachten. De stad Groningen doet minister Blok (Wonen, VVD) een voorstel: als hij de Groningse woningcorporaties de komende vijf jaar 50 miljoen euro minder aan nieuwe ‘verhuurdersheffing’ oplegt, investeren zij het viervoudige, 200 miljoen, in 258 sociale huurwoningen, 150 zorgwoningen en renovaties van zo’n duizend huizen per jaar.

Vandaag vergadert de Eerste Kamer over het woonakkoord. Het kabinet wil de huurverhogingen vanaf 1 juli vastleggen op maximaal 6,5 procent (inclusief inflatie). Tegelijk komt er een nieuwe heffing voor woningcorporaties. Dit jaar bedraagt die 50 miljoen, en die loopt op tot 1,75 miljard euro in 2017.

Als dit praktijk wordt, moeten woningbouwcorporaties in Groningen bezuinigen en worden veel projecten stilgelegd, zegt PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf. Dat brengt de stad in de problemen. De studentenstad telt veel inwoners met inkomens (41,4 procent) onder de grens van sociale huur in verhouding tot de rest van Nederland (31,5 procent) en komt vier- tot vijfduizend woningen tekort.

    • Wubby Luyendijk