'Geef mannen ook compensatie'

De Tweede Kamer vindt dat niet alleen vrouwen hulp en genoegdoening moeten krijgen na seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

Niet alleen vrouwen, maar ook mannen die als kind slachtoffer waren van ernstige mishandelingen in katholieke internaten moeten erkenning en compensatie krijgen. Dat zeggen Tweede Kamerleden in reactie op het advies van Wim Deetman, dat gisteren werd gepresenteerd, om vrouwelijke geweldsslachtoffers via een speciaal mediationtraject te helpen.

VVD-Kamerlid Ad van der Steur wil dat de Kerk gehoor geeft aan de eerdere oproep van de Kamer om niet alleen slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook schrijnende gevallen van geweld te compenseren. Van der Steur: „Hierover hebben wij een motie aangenomen. De aanzet van Deetman is goed, maar wat voor mishandelde vrouwen geldt, moet natuurlijk ook voor mishandelde mannen gelden.”

Deetman zegt in een reactie dat hij zich „netjes” aan zijn opdracht gehouden heeft. „Mijn onderzoek spitste zich toe op vrouwen”, aldus Deetman, die zich niet wil uitlaten over mannelijke geweldsslachtoffers. „Maar ik ben ook tegen discriminatie.”

De SP pleit voor een parlementaire enquête. Kamerlid Gesthuizen: „De overheid wist van de misstanden in de internaten en deed niets. De onderste steen moet boven. De Kamer houdt 28 maart een hoorzitting.

De bisschoppen en de oversten hebben inmiddels „oprecht” hun excuus aangeboden. Volgens de kerkleiders treft niet alleen de daders blaam „maar ook degenen die moesten toezien op een goede gang van zaken in de huizen en instellingen waar meisjes werden opgevangen en opgevoed.” Bisschoppen en oversten zeggen zich te zullen inzetten „om slachtoffers recht te doen, leed te erkennen en wonden zo goed mogelijk te helpen genezen.”

Over het advies om vrouwelijke geweldsslachtoffers te compenseren, zeggen ze niets. Bisschoppen en oversten willen eerst „zorgvuldig kennis nemen van het rapport en de aanbeveling”, en hierover met Deetman in gesprek gaan.

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik, is „uitermate teleurgesteld” in het tweede rapport van Deetman. „Dit roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Het rapport is uiterst summier. De vooraf gestelde onderzoeksvragen krijgen voor het merendeel geen helder antwoord. In het belang van de voormalige slachtoffers roepen we de Tweede Kamer op dit onderwerp niet te laten rusten.”

Zo blijft, volgens het platform, het antwoord vaag op de vraag hoe kerkbestuurders omgingen met vrouwelijke slachtoffers en welke maatregelen zij namen tegen daders. Verheugd is het platform dat het rapport een lans breekt voor mediation en financiële compensatie.

Letselschadeadvocaat Martin de Witte, die slachtoffers bijstaat, vindt het onderzoek „onvoldoende”. De Witte: „Opnieuw is alleen archiefonderzoek gedaan naar meldingen van slachtoffers. Daardoor blijft een deel van de slachtoffers, en daders, onopgemerkt. De commissie heeft niet elk internaat aan een grondig onderzoek onderworpen en niet zelf contact opgenomen met mogelijke slachtoffers en voormalige medewerkers. In de archieven zijn vaak hun namen nog te vinden.”

Dat Deetman mediation alleen voor mishandelde vrouwen adviseert, begrijpt de advocaat niet. „Uitgangspunt in het recht is dat iedereen die schade heeft geleden door welke vorm van geweld ook, deze volledig vergoed krijgt. De regeling die er nu is, doet slachtoffers nog steeds tekort.”

    • Joep Dohmen