Eerste Kamerfractie PvdA heeft moeite met woonakkoord

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer heeft problemen met het door de partij zelf gesloten woonakkoord. Senator Adri Duivesteijn (PvdA) noemt het „onvoldoende doordacht” dat woningcorporaties een verhuurdersheffing moeten afdragen die oploopt tot 1,75 miljard per jaar. „Zoals de plannen er nu uitzien, komen hierdoor de investeringen van corporaties verder stil te liggen. Daarmee ontstaat een sociaal-maatschappelijk probleem in gebieden waar investeringen gewoon nodig zijn”, zegt Duivesteijn.

Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA moest de verhuurdersheffing eigenlijk 2,1 miljard per jaar opleveren. In het woonakkoord dat de coalitiepartijen, vanwege hun minderheid in de Eerste Kamer, vorige maand sloten met D66, ChristenUnie en SGP is dit afgezwakt tot 1,75 miljard. Vandaag debatteert de senaat met minister Stef Blok (Wonen, VVD) over de inkomensafhankelijke huurverhogingen, een ander deel van dat woonakkoord.

Duivesteijn wil de minister tijdens dit debat ook al bevragen over de verhuurdersheffing, die nog niet is behandeld in de Tweede Kamer. Gisteren waarschuwde de koepel van woningcorporaties, Aedes, dat de inkomsten uit de huurverhogingen veel te hoog worden ingeschat.

„De verhuurdersheffing wordt ook gelegitimeerd met die huurverhogingen, dus dat kunnen we niet los van elkaar zien”, zegt Duivesteijn. Hij heeft „geen principieel bezwaar tegen het laten meebetalen van corporaties” om het begrotingstekort terug te dringen, maar is het „niet eens met de manier waarop dat nu vormgegeven wordt”.

De senator is niet geraadpleegd voor het sluiten van het woonakkoord. Hij volgde vorige maand Pauline Meurs op als Eerste Kamerlid voor de PvdA; hij was wethouder in Almere. Hij voorziet vooral in krimpgebieden en verouderde stadswijken „grote sociale problemen”.

Met de huurverhogingen die vandaag op de agenda staan, zal hij wel instemmen. Hij verwacht van de minister een beter voorstel over de verhuurdersheffing, waarin gegarandeerd wordt dat er ruimte blijft voor investeringen. Komt dat er niet, dan zou het kunnen dat de PvdA de huurverhogingen wel steunt, maar de afroming daarvan middels de verhuurdersheffing niet. „In dat geval kunnen de woningcorporaties dus zelf investeringen doen”, concludeert Duivesteijn.

    • Emilie van Outeren