Rooms-Katholieke Kerk biedt excuses aan voor misbruik meisjes

De Rooms-Katholieke Kerk biedt vandaag zijn excuses aan aan de vrouwen die in hun jeugd het slachtoffer zijn geworden van geweld of misbruik door religieuzen. Foto ANP / Remko de Waal

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland biedt zijn excuses aan aan vrouwen die in hun jeugd door religieuzen zijn mishandeld of misbruikt. De kerk reageert hiermee op het vandaag gepubliceerde vervolgonderzoek rond het misbruikschandaal in de Kerk.

In de reactie schrijft de kerk “oprechte excuses” aan te bieden “waar meisjes leed ondervonden hebben en de dupe zijn geworden”:

“Niet alleen de daders treft blaam, maar ook degenen die moesten toezien op een goede gang van zaken in de huizen en instellingen waar meisjes werden opgevangen en opgevoed. Zij hebben hen, vanuit een cultuur waarvan het onderzoeksrapport de contouren schetst, niet altijd voldoende kunnen bieden wat zij nodig hadden, namelijk een liefdevolle omgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen konden voelen.

De bisschoppen en de hogere oversten leven mee met de slachtoffers en bieden oprecht excuus aan. Zij zullen zich inzetten om slachtoffers recht te doen, leed te erkennen en wonden zo goed mogelijk helpen genezen.”

Erkenning en smartengeld voor vrouwelijke slachtoffers

In het vervolgrapport adviseert de commissie-Deetman dat de Rooms-Katholieke Kerk vrouwen die als kind vaak ernstig mishandeld zijn in katholieke tehuizen, moet erkennen en smartengeld moet betalen. In de bestaande klachtenprocedure krijgen alleen slachtoffers van seksueel misbruik erkenning en compensatie. Deetman stelt voor vrouwelijke geweldsslachtoffers te helpen via een speciale bemiddeling door mediators. Over mannelijke geweldsslachtoffers zegt hij niets. In een eerste rapport heeft de commissie zich uitgesproken over mannen die slachtoffer waren van seksmisbruik.

Het vervolgonderzoek bouwt voort op het onderzoek van de commissie-Deetman, naar seksueel misbruik van jongens en meisjes in de katholieke kerk. Daaruit bleek dat “enkele tienduizenden” kinderen, vooral jongens, sinds 1945 slachtoffer waren. Voor hen kwam er een klachten- en compensatieregeling. Op verzoek van de Tweede Kamer keek Deetman daarna nog specifiek naar het seksueel misbruik van meisjes en jonge vrouwen, en naar schrijnende gevallen van geweld.