'Parlementariër Sint-Maarten krijgt 9.000 per maand'

◯ Waar ◯ Grotendeels waar ◯ Half waar ◯ Grotendeels  onwaar ◯ Onwaar

De aanleiding

„Parlementariërs op Sint-Maarten verdienen 9.000 euro per week”, twitterde Sacha Margés vorige week naar nrc.next. „Checken jullie?”, vroeg ze.

De Telegraaf had toen net geschreven dat politici op Sint-Maarten „slapend rijk” worden. Volgens de krant verdienen de parlementariërs niet 9.000 euro per week, maar per maand. In het artikel werd SP-Kamerlid Ronald van Raak opgevoerd die van „belachelijke zakkenvullerij” sprak. Sint-Maarten is met zo’n 40.000 inwoners een groot dorp en dus zouden de parlementariërs er zeker niet meer hoeven te verdienen dan Nederlandse Tweede Kamerleden (102.000 euro bruto in 2012, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Telefonisch zegt Van Raak zijn informatie over de salarissen „vanuit Sint-Maarten” te hebben, maar hij is benieuwd hoe het precies zit.

Een delegatie parlementariërs van het eiland, vorige week in Den Haag voor ‘interparlementair Koninkrijksoverleg’, wilde er niet over praten, zegt Van Raak. „Dat is onze zaak”, zouden ze gezegd hebben. Van Raak vindt van niet, omdat ze Nederland om hulp vragen bij de aanpak van de financiële problemen op het eiland. Sint-Maarten is tegenwoordig een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Van Raak vindt dat eerst de salarissen in het 15-koppige parlement omlaag moeten voordat er sprake kan zijn van financiële steun.

Maar krijgen ze echt zoveel? Next.checkt onderzoekt of de bewering van De Telegraaf klopt dat de parlementariërs 9.000 euro per maand verdienen.

En, klopt het?

We bellen eerst maar even met het parlement van Sint-Maarten. Daar zeggen medewerkers van de griffie niet te weten hoeveel de parlementariërs verdienen. De griffier weet het wel, maar die is mee naar Den Haag en ze willen zijn nummer niet geven. Op de website van het parlement zou er meer over staan. Daar vinden we niets, maar op Nederlandse overheidswebsites staan de documenten die we zoeken. Zoals de ‘Landsverordening tot regeling van de bezoldiging van politieke gezagsdragers’ op Sint-Maarten. Daarin staat dat de leden van de Staten, oftewel het parlement, vijf procent meer verdienen dan het hoogste salaris volgens de „geldende bezoldigingsregeling” voor ambtenaren op het eiland.

Dat bedrag wordt vanwege de inflatie verhoogd met het percentage waarmee de ambtenarenbezoldiging „sinds de inwerkingtreding van de landsverordening” is verhoogd. Dat is opmerkelijk, want de ambtenarensalarissen zelf worden al ieder jaar aangepast voor inflatie. Daar zijn de salarissen van de parlementariërs op gebaseerd. Als daar bovenop telkens een inflatiecorrectie „sinds het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening” wordt berekend, dan zouden de salarissen in het parlement ieder jaar flink meer stijgen dan de inflatie. Bij de griffie zeggen ze niet te weten hoe dit zit. Daarom gaan we er maar vanuit dat de vijf procent extra wordt gerekend over het hoogst mogelijke ambtenarensalaris op Sint-Maarten eind 2010, toen de verordening in werking trad, en niet over de salarissen op dit moment. In 2010 was dat hoogste ambtenarensalaris in de salarisschaal 16.290 Antilliaanse guldens, oftewel 6.993,75 euro. Daar vijf procent (het percentage dat parlementariërs extra krijgen) bovenop maakt 7.343,44 euro.

Dan de inflatiecorrectie. In een ander document vinden we dat de ambtenarensalarissen over 2012 met 3,2 procent zijn gecompenseerd voor inflatie. Er staat dat dit jaarlijks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari gebeurt, maar over 2011 vinden we niets. Wellicht omdat de verordening over de salarissen toen net in werking was getreden. Dit jaar worden de salarissen in ieder geval ook met terugwerkende kracht gecompenseerd. Voor het gemak gaan we uit van 3 procent over 2013. Over de 7.343,44 euro berekenen we daarom een inflatiecorrectie van 6,2 procent. Dat is 455,29 euro. Daarmee komt het maandsalaris op 7789,73 euro. Hier bovenop komt een toelage voor „representatie” van 6 procent. Dan komen we uit op 8257,65 euro per maand.

De parlementariërs krijgen ook nog een vergoeding voor de kosten van het zakelijk gebruik van de auto. Onbekend is hoeveel. Dit bedrag laten we hier buiten beschouwing, omdat we ervan uitgaan dat hiermee alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden gedekt.

De parlementariërs krijgen verder een vakantie-uitkering die gelijk is aan het maandbedrag dat ze ontvangen, oftewel eenmalig 8257,65 euro. Het jaarsalaris inclusief vakantiegeld komt daarmee op 107.349 euro. Uitgedrukt in een maandbedrag is dat 8.945,78 euro.

Dit is een conservatieve berekening, omdat we ervan uit zijn gegaan dat de salarissen zijn gebaseerd op de ambtenarensalarissen in 2010 en dat daar jaarlijks een inflatiecorrectie op wordt toegepast. Dit is niet wat er letterlijk in de regeling staat. Als die inflatiecorrectie nog eens bovenop het hoogste ambtenarensalaris over 2012 komt, dan zouden de parlementariërs op Sint-Maarten nu 9.374,74 euro per maand verdienen en inclusief vakantiegeld 121.871,68 euro per jaar, oftewel 10.155,97 euro per maand.

Hoeveel de parlementariërs op Sint-Maarten precies verdienen, kunnen we niet berekenen. De salarisregeling is niet helemaal helder en er was bij het parlement niemand bereikbaar om een toelichting te geven. We weten wel dat ze minimaal 8.257,65 euro per maand verdienen. Inclusief vakantiegeld is dat 8.945,78 euro per maand. Een maandsalaris uitdrukken in een bedrag inclusief vakantiegeld is niet gebruikelijk. Maar omdat de 8257,65 euro een conservatieve berekening is en het maandbedrag inclusief vakantiegeld op 8.945,78 euro uitkomt, beoordelen we de bewering van De Telegraaf dat de parlementariërs op Sint-Maarten 9.000 euro per maand verdienen als waar.

Ook een bewering voorbij zien komen die je wilt laten checken? Stuur een mail naar nextcheckt@nrc.nl of tip de redactie op Twitter met hashtag #nextcheckt

    • Wilmer Heck