Onderzoek NRC: beperken commissies bij lange na niet gelukt

Illustratie NRC / Roland Blokhuizen en Fokke Gerritsma

Van de wens van de Tweede Kamer om het aantal advies- en onderzoekscommissies significant terug te dringen is weinig terecht gekomen. Sinds politiek Den Haag zich in 2004 voornam om minder commissies in het leven te roepen, is het aantal juist gestegen, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De afgelopen zeven jaar werden gemiddeld 34 commissies per jaar ingesteld. In de tien jaar daarvoor waren dat er nog 29. Het kabinet Balkenende IV bracht de meeste voort, gemiddeld meer dan veertig per jaar.

Bijna negen jaar geleden schaarde de Tweede Kamer zich unaniem achter een motie die de regering opriep het aantal ad hoc-commissies “tot een minimum” te beperken. Aanleiding was de initiatiefnota De Schaduwmacht - de invloed van politieke commissies van GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak die onder meer stelde dat commissies het democratisch proces vertraagden. Zo werden ze volgens Duyvendak onder meer door ministers gebruikt om verantwoordelijkheid af te schuiven. “Politici moeten zelf keuzes maken en verdedigen”, vond hij.

Aanvankelijk daalde het aantal commissies. D66-leider Alexander Pechtold – destijds minister van Bestuurlijke Vernieuwing – herinnert zich dat het onderwerp toen ook prominent op de agenda stond. “Ministers werden in de ministerraad ook echt aangesproken op het feit dat er weer een commissie bij was gekomen.” Na 2006 steeg het aantal commissies weer.

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad meer over het grote aantal commissies dat per jaar wordt ingesteld. Abonnees kunnen het artikel lezen in de digitale editie.