Omstreden wet Hongarije goedgekeurd

Het Hongaarse parlement heeft vanavond met overgrote meerderheid ingestemd met een uitgebreid amendement op de grondwet dat eerder door het hooggerechtshof was verworpen. Het amendement staat vol omstreden beleidsmaatregelen, zoals het opsluiten van rondzwervende daklozen, het verbieden van politieke reclameboodschappen op de commerciële televisie en het verplichten van hoogopgeleiden om in de eerste jaren na hun afstuderen in Hongarije te werken.

Het amendement werd voorgesteld door de conservatieve Fidesz-partij van premier Viktor Orbán en haar kleine bondgenoot, de Christendemocraten. Ook drie onafhankelijke partijen keurden het voorstel goed. Uiteindelijk stemden 265 parlementariërs voor en elf tegen, terwijl 33 volksvertegenwoordigers zich van stemming onthielden.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en diverse Hongaarse juristen en burgerrechtengroepen hebben felle kritiek op de grondwetswijziging, omdat de regering daarmee onevenredig veel macht in handen zou krijgen.

Voor het parlement waren enkele honderden betogers bijeengekomen om president Janos Ader, bondgenoot van Fidesz, op te roepen zijn veto over het amendement uit te spreken.

    • Marije Willems