Versterk de wijkbieb

Het openbare bibliotheekwerk zit in zwaar weer (NRC Handelsblad, 26 februari). Gemeenten besluiten om de subsidies met soms wel 40 tot 50% te korten. In veel gevallen wordt gekozen voor sluiting van vestigingen in dorpen en wijken ten gunste van het behoud en de versterking van de centrale bibliotheek. Maken bibliotheken en gemeenten hier geen cruciale denkfout?

Grote centrale bibliotheken waren nodig om veel boeken op te slaan: boeken waren duur, bibliotheken werden afgerekend op het aantal uitleningen en de vrijwel enige manier om informatie over te dragen was via boeken. De kerntaak van openbare bibliotheken is echter niet het uitlenen van boeken maar het versterken van de economische, democratische en culturele slagkracht van de bevolking. Bibliotheken zijn aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan ter „verheffing van het volk” en die taak is nog steeds nodig.

De belangrijkste doelgroep voor de Openbare Bibliotheek zijn vrouwen, kinderen, ouderen en integrerende jongeren. Veel gebruikers komen uit de onderste sociale lagen van onze samenleving. Daarom hebben bibliotheken er ook altijd naar gestreefd om de drempel zo laag mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te zijn. Bibliotheken in wijken hebben een sociale en educatieve functie. Gemeenten en bibliotheken doen er goed aan de (schaarse) middelen juist niet meer in te zetten in dure centrale bibliotheken, maar moeten investeren in de wijken. Maak het bibliotheekgebouw multifunctioneel: combineer de bieb met het buurthuis en andere wijkvoorzieningen. Op deze wijze kan het prima netwerk van openbare bibliotheken behouden blijven.

Michel Wesseling voorzitter Ned. Ver. v. Bibliothecarissen Hans Geleijnse oud-bibliothecaris universiteit Tilburg

    • Hans Geleijnse
    • Michel Wesseling