Hoogleraar in NRC: niet jongeren, maar gezag was in Haren abnormaal bezig

De commissie-Cohen had gisteren veel kritiek op de reactie van de autoriteiten op de rellen in Haren. Foto ANP / Catrinus van der Veen

Niet de feestgangers die op 21 september het Groningse villadorp Haren overspoelden, gedroegen zich abnormaal, maar de gezagsdragers. Jongeren deden wat je van ze mag verwachten, maar de overheid speelde daar niet goed op in, zegt de Tilburgse hoogleraar Gabriël van den Brink vandaag in NRC Handelsblad.

Van den Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde een van de opstellers van het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de rellen in Haren. Hij schrijft vandaag in NRC:

Het waren jongeren die een feestje wilden. Ja, ze zijn ondeugend. Ja, ze zijn ladderzat. Maar zij zitten er speels in. En de overheid had ze die speelruimte moeten bieden maar pakte het feest aan alsof het een ramp was.

Haren is, zeggen Van den Brink en de andere leden van de onderzoekscommissie, door het oog van de naald gekropen:

Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Dat is te danken aan de politie. De burgemeester gaf toestemming om traangas te gebruiken maar de politiecommandant was zo wijs dat niet te doen terwijl zijn collega’s onder vuur lagen.

Commissie: grote fouten in voorbereiding en communicatie

De ochtend na de rellen benadrukten burgemeester Rob Bats, de Groningse korpschef Oscar Dros en de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Hessel Schuth nog dat ze geen inschattingsfouten hadden gemaakt. Maar na de vernietigende conclusies van de commissie-Cohen kwamen ze daar gisteren op terug en boden ze hun excuses aan.

Oscar Dros, nu politiechef van Noord-Nederland en burgemeester Rob Bats van Haren erkenden dat ze van begin af geen greep hadden gehad op het feest. Niet nadat het was aangekondigd op Facebook, niet op de dag zelf. Er was geen plan van aanpak, heldere scenario’s ontbraken, draaiboeken waren niet uitgewerkt, en toen de sfeer op straat omsloeg, werd te laat overgeschakeld op het worstcasescenario.

De politiechef en de burgemeester zien in de conclusies geen aanleiding om op te stappen. Dros wordt daarin gesteund door de Ondernemingsraad omdat er inmiddels verbeteringen bij de politie zijn doorgevoerd. Dinsdag vergadert de gemeenteraad met Bats over het rapport.

Lees het hele interview met Gabriël van den Brink vandaag in NRC Weekend (ook via onze digitale editie).

    • Bas Blokker en Wubby Luyendijk