‘Europese banen in gevaar door afwachtende houding schaliegas’

Schaliegaswinning in de VS draagt eraan bij dat het land binnen twintig jaar zelfvoorzienend wordt. Foto AP / Keith Srakocic

Europa dreigt de boot te missen op het terrein van de winning van schaliegas, waardoor de werkgelegenheid in gevaar komt. Dat zegt Karl-Ulrich Köhler, de directeur van Tata Steel in Europa, vandaag in een interview met NRC Handelsblad. De VS maken een renaissance van de energiesector mee die bijdraagt aan een industriële opleving.

Schaliegaswinning draagt eraan bij dat het land binnen twintig jaar zelfvoorzienend wordt. “Europa reageert veel te afwachtend”, zegt Köhler. Aan de winning van schaliegas zijn weliswaar risico’s verbonden, maar “ik geloof in het beheersen van risico’s in technische processen”.

In Nederland zijn voorlopig alle activiteiten op het gebied verboden. Eerst moet duidelijk worden welke risico’s met de winning gepaard gaan voor mens, natuur en milieu. Het winnen van gas uit schalie, een gesteente dat aanwezig is in vrijwel de gehele wereld, is omstreden. Er komen giftige chemicaliën aan te pas en er komt methaan vrij, dat een broeikaseffect heeft dat vele malen sterker is dan dat van CO2.

Wat de VS doen en wat Europa nalaat, “kan de economieën van het oude continent schade toebrengen en banen kosten”, aldus Köhler:

“Ik pleit voor een herwaardering en een heropleving van de maakindustrie, dat is ook een les die we kunnen trekken uit de huidige ontwikkeling in de VS.”

Lees het hele interview met Karl-Ulrich Köhler vandaag in NRC Weekend (ook via onze digitale editie).

    • Cees Banning