Dubbel plagiaat kost Leidse promovendus promotie

None

Veertig passages in zijn proefschrift had hij overgeschreven zonder bronvermelding, en toch kreeg de Leidse promovendus een herkansing. Maar ook de tweede versie van zijn proefschrift telde nog geplagieerde passages, en dat kostte hem zijn promotie. Dit meldde het universiteitsblad Mare donderdag.

“Deze persoon zal in Leiden niet meer kunnen promoveren”, zegt Wim van den Doel, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Maar de naam van de onderzoeker wordt niet bekendgemaakt.

“Het gaat niet om een paar regeltjes, maar hele passages, meerdere hele alinea’s”, zegt Van den Doel. De promovendus liep tegen de lamp toen een van de leden van de promotiecommissie passages herkende uit wetenschappelijke artikelen, zonder bronvermelding. Het plagiaat-detectieprogramma SafeAssign ontdekte nog meer overgeschreven passages: deze keer filmsamenvattingen en -recensies van internet. Soms waren er wel enkele woorden aangepast.

Na een indringend gesprek mocht de promovendus een tweede versie inleveren. Maar ook daarin waren een aantal van internet overschreven stukken ongewijzigd gebleven, al waren alle eerder als plagiaat aangewezen passages wel aangepast.

Toch kon de promotiecommissie het niet eens worden over het afblazen van de promotie. “Het plagiaat betrof vooral de data, de wetenschappelijke synthese was wel origineel”, zegt Van den Doel. Bovendien is de promovendus afkomstig uit een niet-westers land, waar het zonder bronvermelding overschrijven meer geaccepteerd zou zijn.

Maar de ingeschakelde Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit wees beide argumenten af. “Als je in Leiden promoveert, moet je je aan de Leidse wetenschappelijke normen en regels houden”, zegt Van den Doel.

De uitspraak van de Commissie Integriteit: http://organisatie.leidenuniv.nl/klachtenloket-medewerkers/commissie-wetenschappelijke-integriteit.html

    • Bruno van Wayenburg