Compromis over begin van het conclaaf

Kardinalen kwamen vrijdagmorgen in het Vaticaan bijeen voor beraad. Later op de dag werd duidelijk dat het conclaaf dinsdag begint. Foto AP

Dinsdag begint in het Vaticaan het conclaaf waarop 115 kardinalen een nieuwe paus moeten kiezen.

Het college van kardinalen heeft dit vrijdag besloten. De datum wordt gezien als een compromis. Sommige kardinalen, vooral uit Italië, wilden volgens berichten in Italiaanse kranten zo snel mogelijk kiezen om niet te lang stil te hoeven staan bij de schandalen van de afgelopen jaren. Andere kardinalen, onder wie de Amerikanen, wilden daar juist gedetailleerd over doorpraten.

Sinds afgelopen maandag is er, in besloten zittingen, al veel gesproken over de huidige situatie van de katholieke kerk en de Romeinse curie, haar bureaucratie, en over de eisen die aan een nieuwe paus moeten worden gesteld. Tot vrijdagavond hadden meer dan honderd kardinalen het woord gevoerd. Meer dan 150 kardinalen hebben deelgenomen aan deze ‘algemene congregaties’; hiervoor geldt, in tegenstelling tot de pausverkiezingen, de leeftijdsgrens van tachtig jaar niet. Het is nog onduidelijk of de kardinalen maandag ook nog zulk overleg hebben.

Dinsdag nemen de kardinalen in de ochtend eerst deel aan een zogeheten votiefmis in de Sint Pieter, waarin zij de bijstand van de Heilige Geest vragen voor hun keuze. ’s Middags gaat het dan in een plechtige processie naar de Sixtijnse kapel, waar het conclaaf wordt gehouden.

Aan het eind van de dag is er een eerste stemming. Als die niet meteen een tweederde meerderheid oplevert, wat door de meeste waarnemers niet wordt verwacht, zijn er de dagen daarna vier stemmingen per dag.

Voor het conclaaf zullen de stemgerechtigde kardinalen, die nu nog onderdak hebben op uiteenlopende plaatsen in Rome, bij elkaar worden gebracht in een simpel hotel binnen de muren van het Vaticaan, het Huis van de Heilige Martha. Zij mogen dan totdat het conclaaf is afgelopen, geen contact meer hebben met de buitenwereld en ook geen kennis nemen van wat er buiten het conclaaf gebeurt. De vorige keer, in 2005, hadden de kardinalen slechts drie dagen nodig om tot hun keuze te komen.