Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Burgemeesters spreken zich in enquête NRC uit tegen fusies

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vorige maand tijdens een persconferentie over decentralisaties. Foto ANP / Martijn Beekman

Meer dan 80 procent van de burgemeesters in Nederland vindt niet dat gemeenten uit ten minste 100.000 inwoners zouden moeten bestaan, zoals het kabinet wil. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl, in opdracht van NRC Handelsblad.

Het onderzoeksbureau vroeg alle 408 burgemeesters in Nederland naar hun opvattingen over de opschalingsplannen van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Bijna de helft van de burgemeesters, 196 in totaal, reageerden op dat verzoek. Daarmee is het onderzoek representatief. 84 procent van de burgemeester is het (zeer) oneens met de plannen uit het regeerakkoord.

Ook de burgemeesters van coalitiepartijen VVD en PvdA zijn tegen het idee dat gemeenten in Nederland in principe 100.000 inwoners of meer zouden moeten hebben. Van de PvdA-burgemeesters is 79 procent het (zeer) oneens met die opvatting; bij de VVD is 72 procent tegen. Burgemeesters uit Zeeland en Drenthe zijn unaniem tegen. In Limburg is 93 procent tegen, in Overijssel en Utrecht beide 92 procent.

Burgemeesters niet van plan te overleggen met buurgemeenten

Een meerderheid van 71 procent van de burgemeesters ziet in de kabinetsplannen ook geen reden om met buurgemeenten in gesprek te gaan over een fusie. Alleen in de provincie Groningen ziet een meerderheid (55 procent) van de burgemeesters wel aanleiding tot onderling overleg om samen te gaan.
Burgemeesters hebben verder hun twijfels over de haalbaarheid van het fusietempo dat het kabinet voor zich ziet. In het regeerakkoord staat dat er in 2017 vijfenzeventig gemeenten minder moeten zijn. Een ruime meerderheid, 67 procent, denkt dat dat niet haalbaar is. En 60 procent van hen vindt het ook niet wenselijk. Een kwart acht de plannen wel haalbaar én wenselijk.

Het kabinet heeft als lange termijnperspectief voor de bestuurlijke indeling van Nederland “vijf landsdelen en gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners”. Gemeenten zouden dan de uitvoering van taken beter op elkaar kunnen afstemmen, en dat scheelt geld. Als gevolg van de grotere gemeenten moeten ook de provincies opschalen, omdat anders de besturen elkaar in de weg lopen.

Lees in NRC Weekend meer over de burgemeestersenquête (ook via onze digitale editie).