‘SNS kocht Property Finance om zicht op buitenland’

Met de overname van Property Finance kocht SNS Reaal “zicht op het buitenland”. Dat zei waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van SNS Reaal Piero Overmars vanochtend bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over de hoorzitting over de nationalisatie van SNS Reaal.

In de Tweede Kamer worden betrokkenen vandaag gehoord over de nationalisatie van SNS Reaal. Foto ANP / Bas Czerwinski

Met de overname van Property Finance kocht SNS Reaal “zicht op het buitenland”. Dat zei waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van SNS Reaal Piero Overmars vanochtend bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over de hoorzitting over de nationalisatie van SNS Reaal.

De bank en verzekeraar was tot de overname van de vastgoedtak in 2006 alleen in Nederland actief. “Het besluit is toen genomen volgens gebruikelijke procedure”, stelde Overmars. “Gaat ons risicoprofiel omhoog? Wat is de cultuur bij Property Finance?”, waren volgens hem vragen die daarbij werden gesteld.

Ook bekeken de commissarissen of SNS een reputatierisico kon lopen door de vastgoedtak over te nemen en of zij medewerkers en klanten van Property Finance wel wilden behouden. Uiteindelijk zijn de toezichthoudende commissarissen akkoord gegaan met het voorstel van de raad van bestuur.

Met de overname wilde SNS Reaal minder afhankelijk worden van de hypotheekmarkt, stelde Overmars. Hij stelde het van belang te vinden publiekelijk verantwoording af te leggen over de gang van zaken bij SNS. Wel bekritiseert hij namens de raad van commissarissen de ‘scherpte op de persoon’, waarmee sommige (ex-)bestuurders van SNS Reaal door het publiek worden aangepakt. “Daarvan vragen wij ons af of dat een maatschappelijke ontwikkeling is die wij moeten willen.”

SNS Reaal werd op 1 februari voor 3,7 miljard euro genationaliseerd, voornamelijk omdat de problemen bij de vastgoedtak te groot waren geworden.

Bestuurders DNB en mensen KPMG later gehoord

Onder de mensen die verder vandaag nog gehoord worden zijn verantwoordelijk bestuurder van De Nederlandsche Bank (DNB) Jan Sijbrand en mensen van KPMG, de accountant van SNS Reaal. Ook oud-bestuurders van DNB worden gehoord. Zij hielden toezicht in de tijd dat SNS Reaal naar de beurs ging en Bouwfonds Property Finance overnam.

    • Pim van den Dool