Rutte gekant tegen referendum EU

Premier Rutte voelt niets voor een referendum over de Europese Unie. Hij zei dit gisteravond in de Tweede Kamer tijdens een debat over het Europabeleid van het kabinet. PvdA-leider en coalitiepartner Diederik Samsom daarentegen, liet vorige week weten juist wel een volksraadpleging over de Unie te willen. Rutte erkende dat VVD en PvdA „simpelweg verschillend denken” over het referendum en dat het kan gaan „knetteren” in de coalitie als deze vraag aan de orde komt.

Volgens Samsom moet het referendum over de Europese Unie „binnen een jaar of vijf” worden gehouden. Een in zijn ogen noodzakelijke wijziging van het Europees Verdrag waarin de lidstaten met elkaar hebben afgesproken wat de bevoegdheden van de Unie zijn, zou een goede aanleiding zijn. Maar Rutte liet gisteren weten dat hij juist niets voelt voor een verdragswijziging. Die is volgens hem niet nodig omdat Nederland geen fundamentele wijzigingen van de Europese afspraken voorstaat.

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) ging gisteren uitvoerig in op de democratische tekortkomingen van de Europese Unie. De oplossing om de democratie binnen Europa te vergroten door het Europees Parlement meer macht te geven werkt onvoldoende, zei hij. Daarom zullen volgens Timmermans de nationale parlementen meer bij de Europese besluitvorming moeten worden betrokken.

Het kabinet komt op verzoek van de PvdA-fractie voor 1 mei met een brief waarin wordt staat hoe het sociaal beleid van de Europese Unie verstevigd kan worden. De VVD kreeg de toezegging dat het kabinet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, zal aansporen strenger in de gaten te houden of EU-lidstaten zoals Bulgarije en Roemenië de regels over het respecteren van de rechtstaat nakomen.