OM: geen vervolging van Dutchbat-leiding

Nederlandse militairen van DUTCHBAT keren terug in Zagreb vanuit Srebrenica en worden ontvangen door prins Willem Alexander,premier Wim Kok, defensie minister Joris Voorhoeve en Generaal Couzy.Overste Thom KARREMANS dtaait een shagje. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==B/W==Zagreb,23 juli 1995 ©Vincent Mentzel 2007

Justitie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in tegen Thom Karremans, commandant van Dutchbat tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995. Plaatsvervangend commandant Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen worden evenmin vervolgd.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat gisteren bekendgemaakt na „intensief en nauwgezet feitenonderzoek”. Volgens justitie zijn Karremans, Franken en Oosterveen niet strafrechtelijk verwijtbaar betrokken geweest bij misdaden van het Bosnisch-Servische leger in juli 1995.

Vier nabestaanden van Srebrenica-slachtoffers deden in juli 2010 aangifte tegen de drie militairen. De aangifte heeft betrekking op de dood van Rizo Mustafic (elektricien) en Ibro en Muhamed Nuhanovic (vader en broer van een tolk). In de aangifte wordt Karremans, Franken en Oosterveen verweten dat ze de slachtoffers hebben verwijderd van de compound en overgedragen aan de Bosnische Serviërs, in de wetenschap dat dit zou hebben geleid tot hun dood.

Van januari tot eind juli 1995 stond de enclave Srebrenica onder bescherming van een Nederlandse VN-eenheid. Na de inname van de enclave op 11 juli werden volgens het Joegoslavië-tribunaal 9.000 moslims door Bosnische Serviërs onder leiding van Ratko Mladic vermoord.

Het onderzoek heeft volgens justitie „geruime tijd” in beslag genomen „vanwege de enorme hoeveelheid aan informatie die is onderzocht. Het betreft ook een uiterst complexe, gevoelige zaak.” Het OM concludeert nu dat Karremans, Franken en Oosterveen „geen strafrechtelijk verwijt treft”.

Liesbeth Zegveld, advocaat van de nabestaanden, is teleurgesteld en gefrustreerd. Ze spreekt van een „niet zuiver juridische maar politieke beslissing” van het OM. Ze wijst erop dat de landelijke reflectiekamer van het OM, die justitie vertrouwelijk advies geeft in gecompliceerde zaken over de haalbaarheid en wenselijkheid van strafvervolging, eerder zou hebben laten weten dat deze zaak wel aan de rechter diende te worden voorgelegd. In mei berichtte de NOS dat het advies positief is. Het OM geeft daar geen toelichting op.

Zegveld hekelt het feit dat het OM in zijn onderzoek geen slachtoffers of verdachten heeft gehoord. De advocaat zegt dat ze het gerechtshof zal vragen het OM te dwingen alsnog vervolging in te stellen.