Neem snel maatregelen

De schoonste gascentrale van Nederland staat stil – ‘slachtoffer’ van de opmars van steenkool en windenergie. Steenkool is relatief goedkoop, maar de centrales zijn sterk vervuilend. Faalt het Nederlandse energiebeleid?

Gascentrales zijn de schoonste fossiele elektriciteitscentrales. Onder andere door goedkope kolen en een lage CO2-prijs draaien vervuilende kolencentrales meer dan de efficiëntere gascentrales of op gas draaiende WKK (Warmtekrachtkoppeling). In Nederland hebben we veel gascentrales en WWK’s; we mogen trots zijn op onze gasinfrastructuur. Nu dreigt de maatschappelijk ongewenste situatie dat de CO2-reductie die we bereiken met investeringen in duurzame energie volledig teniet wordt gedaan door de extra CO2-uitstoot van volop draaiende kolencentrales.

Het is te kort door de bocht om te stellen dat het niet ten volle benutten van gascentrales het gevolg is van falen van het Nederlandse energiebeleid. Wel kan de Nederlandse overheid de voordelen van gascentrales beter benutten. De meest voor de hand liggende maatregel is het versterken van het Europese systeem van emissiehandel (ETS) waardoor de prijs van CO2-uitstoot omhoog gaat. Tot die tijd maatregelen op nationaal niveau, zoals een minimum CO2-prijs, hogere kolenbelasting, en het sluiten van oude kolencentrales. Ook kunnen Nederlandse centrales wellicht een grotere rol spelen in de Duitse energievoorziening, zoals minister Kamp onlangs aangaf.