Immigratie steeds meer uit Oost- en Zuid-Europa

Migratie naar Nederland is veranderd. De meeste nieuwelingen komen uit de EU. Er is vrees voor ‘uitkeringsmigratie’.

De meeste migranten die naar Nederland komen, zijn allang niet meer afkomstig uit Marokko of Turkije. Ze komen van binnen de Europese Unie.

Vooral het aantal Midden-en Oost-Europeanen stijgt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Het aantal migranten uit de tien voormalig communistische EU-landen steeg tussen 2007 en 2012 in Nederland van 139.000 naar 237.000, zo meldt het CBS.

De meeste migranten van binnen de EU komen uit Polen (28 procent). Daarna volgen Duitsers en Belgen. En daarna pas de Bulgaren en Roemenen. Het aantal Bulgaren in Nederland steeg tussen 2007 en 2012 van 6.000 naar 18.000; het aantal Roemenen van 8.000 naar 14.000.

Dit zijn de officiële cijfers, tekent Asscher in zijn brief aan. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger. Niet alle migranten registreren zich bij gemeente of UWV, waar het CBS zijn gegevens vandaan heeft.

Al sinds de Poolse EU-toetreding in 2004 vormen Polen de grootste groep migranten in Nederland. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen komen nauwelijks meer.

Opvallend is de nieuwe arbeidsmigratie uit Zuid-Europa, na de periode van ‘gastarbeiders’ in de jaren zestig en zeventig. Het aantal Zuid-Europeanen in Nederland steeg tussen 2007 en 2012 met 21 procent tot 73.300, volgens het CBS.

In Duitsland is dezelfde trend zichtbaar: steeds méér migranten uit Midden-en Oost-Europa en een beginnende aanwas uit Zuid-Europa. Het gaat net als in Nederland vooral om arbeidsmigratie – het grootste deel van de nieuwkomers werkt.

In de uitbreidende, door crisis getroffen EU leidt migratie tot spanningen. Op 1 januari 2014 vervallen de restricties op vrij verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Duitse steden kampen met problemen met arme Roemeense Roma en Duitse politici vrezen dat die problemen volgend jaar toenemen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich (CSU),kreeg bij overleg in Brussel gisteren Nederland mee om een thema te agenderen dat volgens hem direct met Roemenië en Bulgarije te maken heeft: ‘uitkeringsmigratie’. Er zouden steeds meer arme EU-burgers in rijke EU-landen onterecht een bijstandsuitkering krijgen.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) zei in Brussel dat er in Nederland vorig jaar ruim vierduizend EU-burgers waren die een bijstandsuitkering kregen en dat aantal neemt volgens hem toe. ,,We weten nog niet precies hoeveel van hen daar geen recht op hebben.”

Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en Oostenrijk willen dat de Europese Commissie onderzoekt of het mogelijk is om EU-burgers die frauderen met de bijstand terug te sturen naar hun land en hun voor een jaar of twee jaar een ‘terugkeerverbod’ op te leggen. Maar een woordvoerder van de Commissie reageerde verbaasd. „Geen enkele lidstaat heeft ons een bewijs kunnen geven van uitkeringstoerisme.”

Roemenië en Bulgarije merken dat de stemming in Europa aan het veranderen is. De twee landen komen voorlopig niet bij de ‘Schengen’-zone, omdat Duitsland, Nederland en Finland hun toetreding blokkeren, zo bleek bij de ministersvergadering gisteren. Formeel heeft ‘Schengen’, dat gaat over paspoorten en visa, niets met vrij verkeer van werknemers te maken. Maar Noord-Europese landen maken de koppeling wel.

    • Petra de Koning
    • Mark Beunderman