Gemeenten: we willen veelklagers kunnen weren

Werkdruk

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) wil dat de wet wordt aangepast om notoire veelklagers te kunnen weren. Dat schrijft de VGS op haar website. Nu moet de overheid veel energie steken in enkele inwoners die „eigenlijk niet te helpen zijn in plaats van dat de energie aan belangrijke taken kan worden besteed”, staat op de site. „Het gaat om veelschrijvers, veelklagers en inwoners die wetten als de Wet openbaarheid bestuur gebruiken voor een ander doel dan waar deze wetten voor bedoeld zijn.” NRC