FNV wil vroegpensioen in bouwsector

FNV Bouw wil vroegpensioen en deeltijd-WW inzetten in de bouwsector om zo 10.000 bouwvakkers van zestig jaar en ouder te laten afvloeien. Zij moeten plaats maken voor jonge collega’s. Zo kan volgens de bond vergrijzing van bouwpersoneel worden tegengegaan.

Jongeren mijden de bouwsector nu vanwege het imago dat daar alleen maar banen verdwijnen en bedrijven failliet gaan. Maar volgens vicevoorzitter Charley Ramdas van FNV Bouw dreigt er over enkele jaren juist een enorm tekort aan goed geschoolde bouwvakkers.

De komende twee jaar blijft de werkloosheid in de bouw oplopen, zo voorspelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in januari. 27.000 arbeidsplaatsen zullen in die periode verdwijnen, terwijl er in de bouw de laatste jaren al 50.000 banen sneuvelden. De werkloosheid in die sector steeg vorig jaar van 6 naar 11 procent. Onder 55-plussers was dat zelfs 17 procent.

FNV Bouw is bereid om met werkgevers te praten over loonmatiging tijdens de komende cao-onderhandelingen om vroegpensioen en deelstijd-WW te financieren. Oudere bouwvakkers kunnen dan worden ingezet als leermeesters die hun jongere collega’s het vak leren. Bij goede coördinatie moet het volgens de bond mogelijk zijn om de uitstroom van oudere bouwvakkers één op één te koppelen aan de instroom van jongeren.

Een woordvoerder van Bouwend Nederland noemt het voorstel van de bond „sympathiek”, maar heeft twijfels over de financiering ervan. „Het regent faillissementen in de sector en het aantal bouwvakkers dat onder een cao valt, loopt terug van 170.000 naar nog geen 100.000 binnen afzienbare tijd. Dus financiering via premieheffing wordt moeilijk.”