Dumpen in Europa

Aardgas is een minder vervuilende fossiele energiebron dan kolen. Dus zou aardgas eigenlijk voorrang moeten krijgen. De realiteit is dat de aardgasprijzen in Europa kunstmatig hoog gehouden worden door met name twee aardgas producerende landen: Rusland en Noorwegen. Met als gevolg dat prioriteit gegeven wordt aan goedkopere kolen. De huidige situatie op de energiemarkt is waarschijnlijk nog maar een zwakke afspiegeling van wat ons te wachten staat. De Verenigde Staten zullen door de snel groeiende productie van schaliegas hun kolen massaal gaan dumpen op de Europese markt. Mijn vrees is dat dit niet alleen de toepassing van aardgas maar ook die van duurzame energiebronnen in Europa enorm gaat remmen. Zonder stringent klimaat- en energiebeleid is dit tij niet te keren. Beprijzen van fossiele energie op basis van CO2- uitstoot en strikte CO2-reductiedoelen is nodig om in internationaal verband de overgang te kunnen maken van een fossiele naar een duurzame energievoorziening.