Concurrenten dwongen Microsoft nu op de knieën

De Microsoft-zaak is een studie naar de manier waarop technologiemonopolies in werkelijkheid worden gecorrigeerd. De Europese Commissie heeft het Amerikaanse softwareconcern deze week een boete van nog eens 561 miljoen euro opgelegd wegens concurrentievervalsend gedrag. Ditmaal omdat gebruikers van zijn besturingssysteem na 2009 nog steeds geen keuze tussen verschillende browsers konden maken, zoals was afgesproken. Noch Microsoft noch de Commissie reageerden al te snel op dit vergrijp. Microsofts rivalen kwamen sneller in actie om het probleem op te lossen.

Het tien jaar lang vechten tegen Europese beschuldigingen dat het concern zich monopolistisch gedraagt, heeft Microsoft enige kracht gekost en een fractie van zijn goed gevulde schatkist. De boetes zijn nu opgelopen tot een totaal van 2,2 miljard euro.

Een schikking in 2009 had een eind moeten maken aan de vijandigheden. De Europese Commissie zette toen een onderzoek stop naar de vraag of het concern zijn dominante positie misbruikte om de concurrentie in de browseroorlog te verpletteren, door Internet Explorer in zijn besturingssysteem te verpakken.

Een deel van de overeenkomst vergde van Microsoft dat het concern zijn klanten een aantal mogelijkheden zou bieden om op het web te surfen, maar Microsoft liet dat meer dan een jaar achterwege.

Nadat de Europese Commissie vorig jaar zomer op de deur klopte, gaf Microsoft toe dat 28 miljoen klanten de dupe waren. In wat alleen maar als droevige ironie kan worden gezien, weet het concern dit aan een technische onvolkomenheid.

De lange duur van de zaak versterkt de indruk dat de mogelijkheden van de toezichthouders om de concurrentie te bevorderen beperkt zijn. Microsofts rivalen bleken daarentegen doortastender.

Firefox behield een groot deel van de markt en Apple’s Safari kwam sterk opzetten. Google introduceerde Chrome in 2008 en heeft zijn kracht op de markt voor zoekopdrachten aangewend om de browser populairder te maken.

Google plaatst geen advertenties op de homepage van zijn zoekmachine, maar gebruikt die wel om Chrome te pushen. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar, maar inmiddels is Chrome wereldwijd de populairste browser qua pageviews – met ruim eenderde van de markt in handen, aldus onderzoeksbureau StatCounter.

Uiteraard is Google nu zelf het doelwit van een Europees onderzoek. De Europese Commissie die toeziet op eerlijke verhoudingen op de Europese markt is uiteraard niet gelukkig met de concurrentiepraktijken van het concern uit het Californische Mountain View. Toch heeft Google meer gedaan om de dominantie van Microsoft op browsergebied in te dammen dan alles waar de Commissie ooit mee is gekomen.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • Robert Cyran