CO -handel faalt 2

De opmars van steenkool ligt in de eerste plaats aan een veel te lage CO2-prijs in Europa. Hierdoor betalen kolencentrales niet voor de milieu- en gezondheidschade die ze veroorzaken. De CO2-prijs wordt bepaald door vraag en aanbod van CO2-rechten in het Europese handelsysteem. Door ontwerpfouten faalt dit systeem en is het ten dode opgeschreven als niet snel krachtig wordt ingegrepen.

Duitsland en Nederland moeten daarom samen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgen en op korte termijn een nationale CO2-heffing van 50 euro per ton invoeren voor het opwekken van stroom. Dat heeft veel voordelen. Duurzame energie zoals windmolens hebben dan veel minder subsidie nodig. Dat spaart beide landen miljarden euro’s subsidie uit. Ook wordt de afbouw van energie-efficiënte warmtekracht- en gascentrales voorkomen omdat die weer rendabel worden. En Rotterdam heeft een zorg minder: de CO2-afvang en opslaginstallatie voor de nieuwe kolencentrale wordt betaalbaar.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh