Senaat ziet niets in versobering van nabestaandenwet

De versobering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) dreigt te stranden in de Eerste Kamer. Een meerderheid in de senaat van PVV, SP, ChristenUnie, CDA, SGP, 50Plus en Partij voor de Dieren ziet niets in het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA).

Op dit moment krijgen nabestaanden na het overlijden van hun partner 70 procent van het minimumloon uitgekeerd, totdat het jongste kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Klijnsma wil de duur van die uitkering beperken tot één jaar – ongeacht de leeftijd van de kinderen. De maatregel staat in het regeerakkoord en moet een besparing opleveren van 100 miljoen euro.

Volgens de staatssecretaris sluit de Anw niet meer goed aan bij het huidige sociale stelsel, omdat nabestaanden onvoldoende gemotiveerd worden om weer de arbeidsmarkt op te gaan: ontvangers van de uitkering hebben geen sollicitatie- of reïntegratieplicht. Bovendien kan een baan, zo schrijft Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer, ook helpen bij het rouwproces: „Werken is niet strijdig met het verwerken van het verlies van de partner.”

Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) noemt Klijnsma’s voorstel „een heel naar plan” en vindt de toon van de brief „stuitend”. „Dit gaat niet om mensen die bewust achteroverleunen. De meeste nabestaanden zijn na de dood van hun partner heel lang aan het worstelen. Het kabinet wil nu na één jaar abrupt een streep trekken. In deze plannen wordt ook helemaal geen rekening gehouden met kinderen.”

Schouten wil dat Klijnsma het plan intrekt en met voorstellen komt om nabestaanden op vrijwillige basis te laten integreren op de arbeidsmarkt. Ze zegt veel verontwaardigde reacties te hebben ontvangen.

Klijnsma laat weten in gesprek te willen gaan met nabestaanden over de precieze uitwerking van de wet. „Het is verschrikkelijk als je partner overlijdt. Dat geeft veel verdriet, er moet tijd zijn om te rouwen. Maar het is goed om ook te beseffen dat het leven op enig moment verder gaat.”

De nabestaandenwet werd eind jaren vijftig ingevoerd voor weduwen. In 1996 volgde een modernisering.

    • Thijs Niemantsverdriet