Correcties en aanvullingen

Boortunnel Noord-Zuidlijn is 5 kilometer

In de kop boven de foto van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn (28 februari, pagina 4) staat dat de metroverbinding over 9,7 kilometer is geboord. Dit is onjuist. De boortunnel is ongeveer 5 kilometer, de rest van het tracé loopt bovengronds of door afgezonken caissons. Het bijschrift vermeldt ten onrechte dat het boren heeft geleid tot verzakking van huizen op de Vijzelgracht. De verzakking is veroorzaakt door een lekkage in de betonnen diepwanden van het metrostation.

Bekker bleef ambtenaar

Anders dan vermeld in de rubriek De nieuwe firma (2 maart, Economie, pa- gina 11) is Roel Bekker na zijn afscheid als secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst tot zijn pensioen, eind 2011, als ambtenaar in dienst van het Rijk gebleven. Hij was lid van de Algemene bestuursdienst. Ten onrechte werd de indruk gewekt dat hij zich als adviseur zou (hebben) laten inhuren.

Omroepgegevens kosten 600.000 euro per jaar

In Goed voor het clubgevoel, en voor het aantal leden (4 maart, pagina 32 ) staat dat De Telegraaf circa 6 miljoen euro per jaar zou moeten betalen voor de programmagegevens van de publieke omroep als de krant een wekelijkse tv-gids gaat maken. Dit moet zijn: 600.000 euro per jaar.