brieven

Die Palestijnen zitten vast omdat ze terroristen zijn

Ik was verbaasd door de brief van dr. Nabil Abuznaid (NRC Handelsblad, 28 januari). Palestijnen worden niet gedetineerd als ze niet betrokken zijn geweest bij terreuractiviteiten.

Administratieve detentie is een preventieve maatregel om terreuraanvallen tegen te gaan en is erkend door het internationaal recht en volledig in lijn met de Vierde Conventie van Genève van 1949.

Uit de autopsie op Arafat Jaradad, wiens dood door Israël wordt betreurd, bleek dat er geen sprake was van marteling of mishandeling, zoals dr. Abuznaid gesuggereerd heeft. De autopsie is bijgewoond de Palestijnse patholoog dr. Saber Aloul. Jaradad werd gearresteerd omdat een Israëlisch burger gewond raakte als gevolg van het gooien van stenen door Jaradad, zoals verklaard door getuigen uit zijn dorp en toegegeven door Jaradad zelf.

De andere terrorist, Samer Issawi, is veroordeeld voor betrokkenheid bij terreuraanvallen, namelijk in de vorm van wapenbezit en meerdere pogingen tot moord. Na zijn vrijlating werd hij opnieuw gearresteerd en berecht wegens schending van de voorwaarden van zijn vrijlating.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van Israël om haar burgers te beschermen. Het is daarom noodzakelijk om deze terroristen gevangen te houden, zodat de veiligheid van Israëlische mannen, vrouwen en kinderen gegarandeerd kan worden.

Haim Divon

Ambassadeur van Israël, Den Haag

Moreel reveil voor allen

Cees van Lotringen slaat de spijker op de kop met zijn oproep voor een moreel reveil in de financiële sector (NRC Handelsblad, 4 maart). Toch dient dit in een bredere context gezien te worden. De Britse econome en activiste Hertz waarschuwde al in 2009 voor de gevolgen van het door haar bedachte ‘Gucci’-kapitalisme. Langetermijndenken en de zorg om het collectief hebben plaatsgemaakt voor kortetermijngedrag en individualisme, in alle geledingen van de maatschappij. Het gedrag van bankiers is niet goed te praten, maar de discussie over waarden in het maatschappelijk verkeer dient breder gevoerd te worden.

San Lie

Amsterdam

    • San Lie
    • Haim Divon