Bersani: Weg uit kooi bezuinigingen

In een poging in Italië een minderheidskabinet te vormen dat kan rekenen op steun van de protestpartij van Beppe Grillo heeft de linkse leider Pier Luigi Bersani gisteren een plan van acht punten gepresenteerd met als prioriteit: „Weg uit de kooi van de bezuinigingen.”

Bersani stelt op een aantal punten verhoging van de overheidsuitgaven voor. Zo wil hij de begrotingsdiscipline voor lagere overheden afzwakken. De sociale zekerheid zou moeten worden verbreed. Uitstaande schulden van overheidsinstellingen aan de particuliere sector moeten versneld worden betaald.

Er is „een correctie van het Europese stabiliteitsbeleid” nodig, staat in punt 1 van het plan. Vijf jaar bezuinigen heeft alleen maar meer overheidsschuld opgeleverd. „Het gaat erom begrotingsdiscipline te verzoenen met productieve overheidsinvesteringen en meer elasticiteit te krijgen in de middellangetermijndoelen van de openbare financiën.”

Als handreikingen naar Grillo stelt Bersani hervorming van het politieke bestel voor, wetten tegen corruptie en financiële fraude, en een wet tegen belangenverstrengeling.

Hij wees een brede coalitie met het rechtse blok van Silvio Berlusconi als mogelijke uitweg uit de politieke patstelling af. Sommige kopstukken in zijn Democratische Partij (PD) denken daar wel hardop over na.

Grillo blijft herhalen dat hij alleen maar per maatregel wil bekijken of hij een kabinet zal steunen.

Matteo Renzi, de man die vernieuwing binnen de PD heeft bepleit maar het als kandidaat-lijsttrekker aflegde tegen Bersani, maakte gisteren duidelijk dat hij deze koerswending naar links niet steunt. Hij was wel aanwezig op het partijberaad over het achtpuntenplan, maar zweeg.

    • Marc Leijendekker