Schrijver van omvangrijke biografie Dostojevski overleden

Joseph Frank (screenshot YouTube)

Joseph Frank, de schrijver van een omvangrijke, vijfdelige biografie van Fjodor Dostojevski, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt onder andere de New York Times.

Frank bekeerde zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot het Dostojevski-dom toen hij diens Aantekeningen uit het ondergrondse las als voorbereiding op een studie over existentialistische literatuur.

Zijn voornemen om een eendelige biografie over Dostojevski te schrijven moest hij al snel herzien. In de jaren zeventig verscheen deel een van een reusachtige biografie die uiteindelijk uit vijf delen zou gaan bestaan. In 2002 verscheen het laatste deel, en dat werd door Bas Heijne besproken.

“Alleen al door zijn omvang is Franks vijfdelige biografie van Dostojevski een monument. Of het ook werkelijk een grote biografie is, literatuur op eigen kracht, weet ik niet. Frank is niet hartstochtelijk; hij is eerder de ideale chroniqueur, een intelligent en scherpzinnige secretaris. Zonder stilistische brille geeft hij ons de hele Dostojevski: de man, zijn geest, zijn werk, zijn tijd. Verbluffend is hoe hij zonder woeste speculaties of literaire eigenzinnigheid de hele tijd de aandacht weet vast te houden, ook in dit, het langste, deel.”

Van de 2500 pagina’s die Frank over Dostojevski schreef werd later een ingekorte biografie gemaakt, die toch nog een kleine 1000 pagina’s telde.

    • Sebastiaan Kort