Diederik Stapel was een succes omdat zijn boodschap simpel was en ons wereldbeeld vereenvoudigde

pagina 16