D66 zet coalitie voor het blok over embryo’s

Een onderzoeker op de IVF-afdeling van het academisch ziekenhuis Maastricht met apparatuur voor embryoselectie. De enige embryo’s die wetenschappers nu kunnen gebruiken zijn overgebleven embryo’s na een IVF-behandeling. Foto ANP/ Lex van Lieshout

Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s moet mogelijk worden in Nederland. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) dient morgen een motie in om de Embryowet op dit punt te veranderen. Ze wil dat wetenschappers embryo’s kunnen kweken zodat ze er in een heel vroeg stadium onderzoek mee kunnen doen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Embryowet uit 2006. D66 verwacht dat er een meerderheid te vinden is voor de motie, omdat de christelijke partijen minder Kamerzetels hebben sinds de verkiezingen: dat waren er 28 en zijn er nu 21. Christelijke partijen, en met name de SGP, verzetten zich tegen onderzoek met embryo’s.

Het kabinet-Rutte I was afhankelijk van steun van de SGP. Daardoor zou ook de VVD in de vorige kabinetsperiode niet voor versoepeling van de Embryowet hebben gestemd. Dat is nu in de Tweede Kamer anders.

Vanwege de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn SGP en ChristenUnie echter nog steeds van groot belang voor de coalitie. De vraag is daarom hoe PvdA en VVD zich gaan opstellen in deze discussie.

Alleen overgebleven embryo’s zijn nu beschikbaar

De enige embryo’s (vanaf de bevruchting tot acht weken zwangerschap) die wetenschappers nu kunnen gebruiken voor onderzoek, zijn de overgebleven embryo’s die stellen doneren na een IVF-behandeling. Dijkstra:

“Uit de evaluatie blijkt dat ze daardoor een belangrijk stadium – het allerprilste begin van de zwangerschap – missen. Embryo’s in dat stadium zijn noodzakelijk om onder meer betere voortplantingstechnieken te ontwikkelen, zoals het invriezen van embryo’s. Ze moeten ze zelf dus kunnen kweken.”

In Engeland, België, Denemarken en Finland gebeurt dat al. In de jaren negentig was uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid gebleken dat er nog weinig ‘maatschappelijk draagvlak’ was voor het kweken van embryo’s voor onderzoek. Inmiddels is die er wel, verwacht Dijkstra.

    • Frederiek Weeda