Crisis verkleint loonverschil iets

Loonkloof

De Europese Commissie wil dat ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen stopt Het beleid is aan de lidstaten zelf

Vrouwen in Europa verdienen voor hetzelfde werk 16,2 procent minder salaris dan mannen. Om daar aandacht voor te vragen, riep de Europese Commissie afgelopen donderdag uit tot Europese Dag voor Gelijke Beloning. Voor echte oplossingen moet je bij individuele landen zijn, zegt Commissie-woordvoerder Natasha Bertaud.

Hebben jullie werkelijk alle inkomens uit alle beroepen in alle landen onderzocht?

„Gelukkig niet. De lidstaten leveren de informatie over verschillende beroepsgroepen. Wij verwerken die en vergelijken inkomens van mannen en vrouwen. Dat zijn veel data. We zijn niet voor niets per onderzoek zo’n twee jaar bezig.”

Dus we hebben het eigenlijk over een situatie van een paar jaar geleden?

„Ja, het cijfer dat we nu naar buiten hebben gebracht, is de situatie in 2010. We doen dit onderzoek nu drie jaar. De cijfers van vorig jaar sloegen op 2009, die van het jaar daarvoor op 2008.”

Heeft u enig idee hoe het verschil nu is?

„Nee, misschien weten de individuele lidstaten dat.”

Hoe maak je beleid als de situatie over twee jaar pas echt in kaart is gebracht?

„Wij willen deze situatie natuurlijk oplossen – al sinds 1975 verbiedt de EU het expliciet vrouwen voor hetzelfde werk minder te betalen dan mannen. Maar het is aan de lidstaten om beleid te maken en in te grijpen bij misstanden. Wij zien het als onze rol om zulk beleid te co-financieren. En we proberen bewustzijn te creëren, door zo’n Dag voor Gelijke Beloning. We proberen bedrijven bekend te maken met hoe andere bedrijven het probleem succesvol hebben aangepakt.”

Is dat niet: vrouwen meer betalen?

„Eh... was het maar zo simpel. Hoe het precies zit, weet ik ook niet. Dat moet u aan de individuele lidstaten vragen.”

Heeft de crisis effect gehad op de situatie?

„Ja, we zien het verschil tussen wat mannen en vrouwen betaald krijgen iets kleiner worden. We hebben de indruk dat mannen sinds de crisis minder zijn gaan verdienen. Ook een manier om de kloof te dichten. Maar we zien liever dat vrouwen meer betaald krijgen. Dus we beschouwen het niet als een verbetering.”

Verdienen alleen mannen nu minder?

„Misschien wel. Maar we zien het effect van loondaling het sterkst bij de hogere inkomensgroepen. Lagere en gemiddelde inkomens zijn relatief gelijk gebleven.”

U bedoelt: de hoogste inkomens zijn vooral voor mannen?

„Precies. De meerderheid van de hogere en dus goed betaalde functies wordt bezet door mannen.”

De loonkloof in Nederland is groter dan het Europese gemiddelde. Hoe komt dat?

„Ja, ruim 17 procent. Maar het is niet aan ons om daarover een oordeel te geven. Wie informatie over de individuele lidstaten kan duiden? De lidstaten gaan over de lidstaten.”

    • Wouter Smilde