Correcties en aanvullingen

Rotterdamsebaan

In de kaart bij het artikel Bezuinigingen op wegen extra klap voor bouw (28 februari, Economie, pagina 21) staat dat de Rijksoverheid de subsidie voor de aanleg van de Rotterdamsebaan bij Den Haag uitstelt van 2014 naar 2016. Met geld van het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag kan de aanleg volgens planning toch al in 2014 beginnen.

Pop als illustratie

Bij Na opheffing Martijn praat men nooit met pedofielen (NRC Handelsblad 23 februari, Opinie&Debat, pagina 9) stond een foto van een groene kunststof pop met vlag en het opschrift Slow! Deze wordt door particulieren gebruikt om automobilisten te waarschuwen voor spelende kinderen. De pop heeft niets te maken met het onderwerp of strekking van het artikel. Zie victorveilig.nl.

Breda op overschot

In de grafiek bij het artikel Grote gemeenten in de mangel (2 maart, Economie, pagina 8&9) staat dat de gemeente Breda in 2013 een begrotingstekort heeft van 39 procent. Dit is onjuist. Breda heeft dit jaar een klein overschot op de begroting.