Cito-score van elke school wordt openbaar

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) is van plan de gemiddelde Cito-scores van alle basisscholen openbaar te maken. RTL Nieuws heeft de gegevens bij hem opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Dekker ziet geen reden om de publicatie ervan te weigeren. Schoolbesturen hebben twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen zijn besluit.

De leerlingen die de Cito-toets hebben gemaakt, krijgen vandaag de uitslag te horen. De toets is dit jaar iets slechter gemaakt dan voorgaande jaren. De gemiddelde score bedraagt 535,1. Het best passende brugklastype bij deze score is de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo, of havo.

Dat maakte het Cito vanochtend bekend. De gemiddelde score in 2012 en 2011 was 535,5. Het Cito verklaart de lichte daling uit het feit dat er dit jaar voor het eerst een aparte toets was voor scholieren die meer moeite hebben met taal en rekenen en waarschijnlijk naar de lagere niveaus van het vmbo gaan. Veel van dit soort leerlingen deden eerst niet mee aan de Cito-toets, waardoor de gemiddelde score toen hoger uitpakte.

Van alle deelnemers maakte 86 procent de reguliere toets en 14 procent de aangepaste. In totaal deden 165.000 leerlingen uit groep 8 mee. Dat zijn er 3.000 meer dan het jaar daarvoor. Geen enkel kind heeft alle 200 opgaven goed beantwoord. Twee jongens hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Het verschil tussen de prestaties van jongens en meisjes is dit jaar wat groter dan vorig jaar.

Het besluit van Dekker om de toetsscores openbaar te maken, heeft geleid tot gemengde reacties. Een woordvoerder van de PO-Raad, de koepelorganisatie voor schoolbesturen in het basisonderwijs, zegt dat hij geen principiële bezwaren heeft tegen openbaarheid. „Maar zomaar deze scores publiceren schetst geen goed beeld van wat een school heeft gepresteerd.”

Overigens doen niet alle scholen mee aan de Cito-toets. Hij wordt afgenomen op 85 procent van de basisscholen. De Tweede Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel over een verplichte centrale eindtoets in het basisonderwijs. De scholen moeten ook verplicht een leerlingvolgsysteem hebben en ‘opbrengstgericht werken’. Dat laatste betekent: doelen stellen en die halen.