3.750.000

De Europese Commissie heeft een subsidie van 3,75 miljoen euro toegekend aan het project EUscreenXL van de Universiteit Utrecht, waarin het audiovisuele erfgoed van Europa in kaart wordt gebracht. Het project zal meer dan een miljoen audiovisuele bronnen, voornamelijk televisieopnames, publiekelijk toegankelijk maken. Hiervoor worden 22 archieven uit bijna alle lidstaten gebruikt. Deze maand begint het driejarige project.