Opinie

    • Paul Luttikhuis

Links is net zo goed anti-wetenschap

Snow Global Warming

Volgens Michael Shermer – oprichter van de Skeptics Society – zijn Republikeinen in de VS niet anti-wetenschappelijker dan Democraten. In Scientific American legt hij uit dat een meerderheid van de Republikeinen weliswaar gelooft dat God de mens ergens in de afgelopen 10.000 jaar heeft geschapen, dat veel Republikeinen zich verzetten tegen stamcelonderzoek op embryo’s en dat ruim 80 procent van de Republikeinen niet gelooft dat de aarde opwarmt.

Maar daar staat een hoop ‘links ongeloof’ in onloochenbare wetenschappelijke feiten tegenover, zegt Schermer – waarbij ‘links’ en ‘liberaal’ op zijn Amerikaans door elkaar worden gebruikt, dus waarschijnlijk ergens tussen D66 en de VVD. Shermer noemt in zijn maandelijkse column ondermeer het linkse verzet tegen genetisch gemanipuleerd voedsel (onnatuurlijk) het verzet tegen kernenergie (wat te doen met afval), tegen fossiele brandstof (slecht voor het klimaat), tegen waterkracht (bedreiging van rivier-ecosystemen) en tegen windenergie (riskant voor vogels). Samengevat:

Whereas conservatives obsess over the purity and sanctity of sex, the left’s sacred values seem fixated on the environment, leading to an almost religious fervor over the purity and sanctity of air, water and especially food.

In smmige reacties krijgt hij steun: I thank Michael Schermer for daring to attack a progressive sacred cow. (in dit geval genetisch gemanipuleerde gewassen). Maar hij wordt ook stevig van repliek gediend. Iemand schrijft: ‘There’s a difference between questioning the scale of conclusions (e.g. global warming), and questioning the very methodology of science itself (creationism).’ Een andere criticus is Chris Mooney, die een boek schreef over de Republikeinse oorlog tegen de wetenschap. Op de website Motherjones heeft hij gereageerd op de column van Shermer. Mooney ontkent niet dat ter linkerzijde gevaarlijke dogma’s worden gehanteerd. Maar stelt hij:

What’s striking about each of these cases is that on the left, you fail to see a mainstreaming of anti-science views. Indeed, the Obama administration is very pro-nuclear! And that’s typical: What you get on the left is a heck of a lot of dissension and pushback against those who are making scientifically questionable claims—and, as has clearly occurred in the vaccine case, the ultimate banishment of these bad ideas from intellectually serious company.

Met zijn keuze voor Ernest Monez als minister van Energie, maakt de Amerikaanse president Barack Obama in ieder geval duidelijk dat hij wetenschap - en klimaatverandering -  serieus neemt (lees hier en hier). Net als zijn voorganger Steven Chu is Monez natuurkundige. En evenals Gina McCarthy, opvolger van Lisa Jackson als chef van het Milieuagentschap EPA, voorstander van meer Amerikaans klimaatbeleid (zie ook hier). Afwachten of de Republikeinen met deze keuze kunnen instemmen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis