‘Brakke Grond openhouden’

Het plan om het gebouw van Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond te verkopen, is van de baan. Ook de naam zal niet worden gewijzigd. Dat blijkt uit een overleg van de commissie cultuur in het Vlaamse parlement.

Daarin heeft de minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van Vlaanderen Joke Schauvliege gezegd dat het gebouw aan de Nes in het centrum van Amsterdam, behouden moet blijven voor de culturele diplomatie van Vlaanderen in Nederland.

Ze onderstreepte dat het hier haar „persoonlijke mening” betreft en dat de Vlaamse regering officieel nog geen standpunt heeft ingenomen, maar behalve haar persoonlijke mening, gaf ze zich er ook rekenschap van de parlementaire meerderheid die zich in het debat uitsprak tegen verkoop van het pand.

Een visitatiecommissie had in 2012 voorgesteld het pand te verkopen om vervolgens elders in Amsterdam ruimtes te huren. De Brakke Grond is het enige culturele gebouw van Vlaanderen in het buitenland. De Vlaamse regering geeft jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro uit aan de activiteiten van het culturele centrum. Ruim 55.000 mensen bezoeken het centrum jaarlijks.

De directeur van de Brakke Grond, Piet Menu, reageert verheugd op de uitspraken van de minister. „Dit komt de dialoog met de Vlaamse regering alleen maar ten goede.”