Veel meer nazikampen dan gedacht

Het netwerk van kampen en getto’s voor Joden en andere doelwitten van de nazi’s was veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het Holocaust Memorial Museum in Washington die al ruim dertien jaar bezig zijn om de hele vernietigingsmachinerie van de nazi’s in kaart te brengen.

Geoffrey Megargee and Martin Dean, die het onderzoek leiden, komen tot 42.500 locaties waar Joden werden geïnterneerd, mishandeld en vermoord. Dat is meer dan het dubbele dan tot nu toe werd gedacht. In totaal werden daar volgens de onderzoekers 15 tot 20 miljoen mensen vermoord of vastgehouden.

Het Holocaust Memorial Museum is bezig met de publicatie van een encyclopedie waarin alle locaties gedetailleerd worden gedocumenteerd. De eerste twee van de in totaal zeven delen zijn inmiddels verschenen. Het project moet in 2025 zijn afgerond.

De onderzoekers richten zich niet alleen op de grote concentratiekampen en werkkampen, die vooral in Polen en Duitsland lagen, maar ook op kleinere centra elders in bezet gebied en in landen met een marionettenregering. Het varieert van kleine locaties bij fabrieken, waar Joden werden gedwongen te werken, tot bordelen waar Joodse vrouwen werden vastgehouden.

Volgens de onderzoekers kan hun informatie slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust helpen om schadevergoeding te eisen in Duitsland of in landen die de nazi’s steunden.