Ontslag college van bestuur ArtEZ - hogeschool onder verscherpt toezicht

De raad van toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten stuurt vandaag het college van bestuur naar huis omdat er een “onwerkbare situatie” op de school is ontstaan, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Daarnaast heeft de onderwijsinspectie de academie van Art & Design in Enschede, onderdeel van ArtEZ, onder verscherpt toezicht geplaatst omdat er mogelijk sprake is van malversaties.

ArtEZ is een hogeschool met 3.000 leerlingen en 850 medewerkers op vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle. Gerrit Grotenhuis, voorzitter van de raad van toezicht, zegt dat er geen verband bestaat tussen het gedwongen afscheid van het college en de mogelijke malversaties. De school heeft een bureau in de arm genomen om de onregelmatigheden te onderzoeken. Grotenhuis:

“Dit speelt toevallig tegelijkertijd. Het college heeft adequaat gehandeld toen deze feiten aan het licht kwamen.”

Over de aard van de malversaties wil hij pas iets zeggen als het onderzoek is afgerond.’

Onderwijsinspectie: zorgelijke situatie

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie spreekt van een “zorgelijke situatie” bij ArtEZ. “We gaan zo snel mogelijk spreken met alle betrokkenen.”

De raad van toezicht heeft besloten in te grijpen omdat de bestuursleden niet langer kunnen samenwerken met de rest van het management van de school, zegt Grotenhuis.

“ArtEZ moet krimpen omdat landelijk is afgesproken minder mensen te gaan opleiden in beeldende kunst en muziek. Management en bestuur zijn het erover eens hoe de school er in 2016 uit moet zien. Over de weg daarnaartoe bestaat echter een onoverbrugbaar verschil van mening.”

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad meer over de conflicten binnen ArtEZ. Abonnees kunnen het artikel lezen in de digitale editie.