Minder aanhoudingen en recidive top-600 veelplegers Amsterdam

Uit de kwartaalmonitor van de aanpak top-600 – een ranglijst van veelplegers in Amsterdam die met voorrang worden aangepakt – blijkt dat het aantal aanhoudingen met 59 procent is gedaald en dat het aantal gedagvaarde zaken (recidive) met 57 procent is gedaald.

ILLUSTRATIE - Twee jongeren dealen drug. ANP XTRA ROOS KOOLE
ILLUSTRATIE - Twee jongeren dealen drug. ANP XTRA ROOS KOOLE ANP / Roos Koole

Uit de kwartaalmonitor van de aanpak top-600 - een ranglijst van jonge veelplegers in Amsterdam die met voorrang worden aangepakt - blijkt dat het aantal aanhoudingen met 59 procent is gedaald en dat het aantal gedagvaarde zaken (recidive) met 57 procent is gedaald.

Vanaf mei 2011 tot en met januari dit jaar zijn 1.895 criminele jongeren op de lijst aangehouden. De daling van 59 procent minder aanhoudingen is als volgt verdeeld:

  •  Woninginbraak -51 procent
  •  Straatroof -66 procent
  • Openlijk geweld -75 procent
  • Overval -61 procent
  • Zware mishandeling -29 procent
  • Moord / doodslag -41 procent

De gemeente startte twee jaar geleden met de aanpak van jonge criminelen die al veroordeeld zijn, maar die hun straf nog niet hebben uitgezeten. Veelplegers worden zoveel mogelijk opgepakt en versneld voor de rechter gebracht en opgesloten.

Doel van de ranglijst is het verminderen van het aantal ‘high impact’-delicten, het verbeteren van het persoonlijk perspectief van de veelplegers op de lijst (en hun directe omgeving) en het voorkomen dat broertjes en zusjes ook het slechte pad opgaan. De gemeente heeft over dit laatste aspect nog niet voldoende gegevens staat in de monitor.

De veelplegers uit de top-600 waren samen gemiddeld goed voor 605 zaken per jaar, na de start van de aanpak kwam het tot 307 zaken; een daling van 49 procent. De gemeente trekt in het rapport dan ook zelf de conclusie van een “spectaculaire daling”, temeer omdat de Regionale Veiligheidsrapportage van afgelopen jaar juist een stijging laat zien op sommige soorten delicten. Zo steeg het aantal inbraken met 5 procent. Wel nam het aantal geweldsmisdrijven met 4 procent af.

Personen in detentie

Van de veelplegers op de top-600 lijst zaten er eind januari 176 in detentie: 89 daarvan zitten een straf uit, 74 zitten in voorlopige hechtenis en twaalf zijn minderjarig en zitten in jeugddetentie. Daarnaast verblijft er nog één persoon in vreemdelingenbewaring. Van de hele top-600 groep heeft ongeveer driekwart op enig moment sinds de start van de aanpak vastgezeten. Slechts 118 personen van de top-600 hebben sinds de start van de aanpak niet vastgezeten.

Groot deel veelplegers heeft psychische problemen

De GGD heeft geprobeerd de aangehouden veelplegers te onderzoeken, niet bij iedereen lukte dat. Bij sommigen loopt het onderzoek nog. In 89 procent van de tot nu wel onderzochte gevallen zijn aanwijzingen die duiden op psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Ongeveer 65 procent van de onderzochte veelplegers heeft grote problemen op het gebied van inkomen, dagbesteding en/of huisvesting.

115 top-600 veelplegers zitten in een begeleidingstraject naar werk of opleiding, maar volgens de monitor is dit nog een zeer moeizaam proces. Vorig jaar hebben slechts 23 veelplegers daadwerkelijk een gang naar werk of school gemaakt.