Malversaties en conflicten hogeschool Oost-Nederland

De raad van toezicht van ArtEZ hogeschool voor de kunsten stuurt vandaag het college van bestuur naar huis omdat er een „onwerkbare situatie” op de school is ontstaan. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie de academie van Art & Design in Enschede, onderdeel van ArtEZ, onder verscherpt toezicht geplaatst omdat er mogelijk sprake is van malversaties.

ArtEZ is een hogeschool met 3.000 leerlingen en 850 medewerkers op vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle. Gerrit Grotenhuis, voorzitter van de raad van toezicht, zegt dat er geen verband bestaat tussen het gedwongen afscheid van het college en de mogelijke malversaties. De school heeft een bureau in de arm genomen om de onregelmatigheden te onderzoeken. „Dit speelt toevallig tegelijkertijd”, zegt Grotenhuis. „Het college heeft adequaat gehandeld toen deze feiten aan het licht kwamen.” Over de aard van de malversaties wil hij pas iets zeggen als het onderzoek is afgerond.

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie spreekt van een „zorgelijke situatie” bij ArtEZ. „We gaan zo snel mogelijk spreken met alle betrokkenen.”

De raad van toezicht heeft besloten in te grijpen omdat de bestuursleden niet langer kunnen samenwerken met de rest van het management van de school, zegt Grotenhuis. „ArtEZ moet krimpen omdat landelijk is afgesproken minder mensen te gaan opleiden in beeldende kunst en muziek. Management en bestuur zijn het erover eens hoe de school er in 2016 uit moet zien. Over de weg daarnaartoe bestaat echter een onoverbrugbaar verschil van mening.”

ArtEZ is ontstaan uit een fusie van verschillende scholen. De krimp maakt het nu noodzakelijk dat vestigingen opleidingen gaan uitruilen en afstoten. Over de wijze waarop het college van bestuur dit wilde vormgeven, is binnen de organisatie grote onvrede ontstaan.

Omdat de verstoorde verhoudingen een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het onderwijs, moest de raad van bestuur ingrijpen, zegt Grotenhuis. „We hebben uiteraard eerst geprobeerd om te bemiddelen, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Dan zit er niets anders op dan het college te vervangen.”

De raad van toezicht stelt vandaag een interim-manager aan die de problemen in kaart brengt en de continuïteit van het onderwijs waarborgt. Grotenhuis benadrukt dat de financiële positie van de school gezond is. „Het onderwijs loopt geen gevaar.”

    • Bart Funnekotter