Statisticus Gill mag omstreden data van Elke Geraerts inzien

Rector magnificus Philip Eijlander van de Universiteit van Tilburg kreeg eind november 2012 een verontruste brief van zijn ambtsbroeder Henk Schmidt van de Erasmus Universiteit. Schmidt was “geschrokken” van de aankondiging dat de Leidse statisticus Richard Gill op 21 december in Tilburg een voordracht zou houden over beschuldigingen van wetenschapsfraude door de Rotterdamse psychologen Dirk Smeesters en Elke Geraerts.

Schmidt maakte er bezwaar tegen dat Geraerts (Erasmus) in één adem werd genoemd met Smeesters, terwijl een onderzoekscommissie van de Universiteit Maastricht (UM, haar vorige werkgever) de beschuldigingen over haar vermeende frauduleuze handelen ongegrond had verklaard. Geraerts leek slachtoffer te zijn van een “lastercampagne”, aldus Schmidt.

Gills voordracht ging gewoon door en hij concludeerde daarin dat de door Geraerts in een artikel in het tijdschrift Memory (2008) gepubliceerde resultaten te mooi lijken om waar te zijn. Voor een beter onderbouwd oordeel over deze resultaten had Gill Geraerts voorafgaand aan de bijeenkomst om de ruwe data gevraagd, maar die kon zij niet geven zonder toestemming van de UM. Die liet zo lang op zich wachten dat Gill zelf aan de bel trok bij de Maastrichtse rector magnificus Luc Soete, die vorige week groen licht gaf.

De pr-afdeling van de Erasmus Universiteit bevestigt namens Geraerts dat zij binnenkort met Gill overlegt over “het mogelijk analyseren door hem van de ruwe data”. Onder de voorwaarde dat Gill zijn bevindingen alleen deelt met de betrokken wetenschappers en niet met journalisten.