Methanollaptop stapje dichterbij

Onderzoekers van de Universiteit van Rostock hebben een katalysator ontdekt die methanol efficiënt omzet in waterstof, bij normale luchtdruk en temperaturen tussen de 65 en 95 graden Celsius (Nature, 28 februari). De vinding biedt zicht op een nieuwe energiebron voor bijvoorbeeld laptops of smartphones. Een kleine reactor in die apparaten kan de methanol omzetten in waterstof, dat gevoed wordt aan een brandstofcel, die zo uren stroom kan leveren. Eerdere pogingen om zo’n methanollaptop te maken strandden doordat de minireactor pas werkte bij enkele honderden graden Celsius en onder hoge druk.

Waterstof gold een decennium geleden als de ideale, schone energiedrager. Het verbrandt efficiënt zuurstof uit de lucht, zonder vrijkomen van het broeikasgas CO2. Maar het is ook lastig in gebruik: het moet tot -253 graden Celsius gekoeld worden of onder hoge druk opgeslagen in tanks.

Methanol, dat vloeibaar is bij kamertemperatuur, is handzamer, heeft een hogere energiedichtheid per liter, en is in verbrandingsmotoren vaak zonder grote aanpassingen bij te mengen.

De nieuwe door de Duitsers ontwikkelde katalysator bestaat uit organische koolstofketens, gekoppeld aan een atoom van het metaal ruthenium. In een basische wateroplossing hechten methanolmoleculen gemakkelijk aan dit katalysatormolecuul. Door de koppeling wordt het methanol omgezet in waterstof en een carbonaat-ion. Dat laatste is een extra voordeel – het koolstofatoom in methanol komt niet vrij als CO2. Het carbonaat-ion kan verder verwerkt worden tot bijvoorbeeld kalk.