Limburg wil juist miljoenen uitgeven

De provincie Limburg heeft een heel ander probleem dan het Rijk: wat te doen met de opbrengst van Essent? Er wordt vooral mee geïnvesteerd in bedrijven.

Waar het Rijk fors bezuinigt, investeert de provincie Limburg om de economie te versterken en te versnellen. En om te voorkomen dat Den Haag met de provinciale reserves aan de haal gaat.

Limburg verdiende in 2009 1,1 miljard euro met de verkoop van haar aandelen in het energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Het is zaak om dat geld slim weg te zetten. En op tijd. Gedeputeerde van Economische Zaken, Twan Beurskens (VVD): „Je kunt wachten op het moment dat minister Dijsselbloem van Financiën met een wet komt waarmee hij langs kan komen op het gouvernement en roept: lever maar in.”

Vorige week maakte Beurskens bekend dat zijn provincie voor nog eens 43,5 miljoen euro investeert aan aandelenkapitaal in de Chemelot Campus in Sittard-Geleen – bovenop de eerder geïnvesteerde 14 miljoen. Daarnaast verstrekte Limburg al leningen en subsidies ter waarde van 43 miljoen aan dit ambitieuze bedrijventerrein. Met de grote chemieconcern DSM en Sabic als trekker wil Chemelot een centrum zijn voor innovatiebedrijvigheid in biotechnologie en en biochemie.

Naast de beursgenoteerde multinational DSM participeren de provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en haar academische ziekenhuis in het 800 hectare metende terrein langs de A2 en A76.

Het is Chemelots ambitie om aan te haken bij de meest succesvolle hightechcampus van Nederland, die in Eindhoven. ‘Brainport Zuidoost-Nederland’, noemen ze dat op het provinciehuis in Maastricht – een heel landsdeel als slimme regio.

Zo ver is het nog niet. Wel geldt Chemelot als dé economische belofte van de provincie. Niet voor niets trad Maxime Verhagen, oud-minister van Economische Zaken, toe tot de raad van commissarissen. De campus ontwikkelt zich vooralsnog voorspoedig. Van de 57 bedrijven die zich er vestigden, ging er slechts één failliet. Toch aarzelen banken en andere financiers als hen gevraagd wordt naar nieuwe investeringen. De provincie neemt hun rol nu over. Waar voorheen de Limburgse investeringsbank Liof, onder leiding van Verhagens oudere broer Jérôme, bedrijven selecteerde en daar zelf geld in stak, wordt die organisatie nu overvleugeld door haar aandeelhouder, de provincie.

Gedeputeerde Beurskens: „Zie ons als een investeerder die bereid is heel ver te gaan. De provincie wil geen subsidiefabriek of projectencarrousel zijn. Wij steken alleen geld in kansrijke projecten waarin ook andere partijen mee willen doen.” Het geld belandt niet alleen in het bedrijventerrein en de kantoren, maar ook als aandelenkapitaal in de al aanwezige of nog op te richten bedrijven zelf. Door de aanvullende provinciale injectie van 43,5 miljoen verwacht men dat andere financiers zullen volgen, zeker omdat de provincie nu in toenemende mate als risicodragende aandeelhouder deelneemt en minder als subsidieverschaffer of kredietverlener.

In Provinciale Staten van Limburg lijkt brede steun te bestaan voor de ingezette koers. Twijfel bestaat er wel over de vraag of Limburg niet al te gemakkelijk de rol van de financiële markt overneemt. Leunen banken en andere financiers nu niet te veel achterover? PvdA-Statenlid Roy Pennings is kritisch. Worden de miljoenen wel verantwoord geïnvesteerd? En zou er nog extra geld naar andere grote (bedrijfs)projecten kunnen gaan, zoals Greenport Venlo – rondom het terrein van de voormalige, mislukte Floriade – en de Maastricht Health Campus? Daarin stak de provincie al eerder miljoenen euro’s, zowel als lening en subsidie als in kapitaal: voor ruim 108 miljoen.

Zonder risico is de Limburgse aanpak niet. Bij tegenvallende rendementen en verdere bezuinigingen op het provinciefonds kan de rijke provincie in zwaar weer terechtkomen. Gedeputeerde Beurskens maakt zich niet al te veel zorgen: „We gaan gegarandeerd blauwe plekken oplopen, en misschien een keer een arm breken.”

Maar het verwachte rendement blijft met 4 procent per jaar hoger dan wat de provincie zou krijgen als zij het geld op een depositorekening zou zetten.