Kijk, daar beweegt een Zalm-norm

Typische transfers of bonje in de boardroom, gesuikerde bonussen of verbroken beloftes? De nieuwe firma is erbij – elke zaterdag.

D beste trimmer van de overheidsfinanciën is natuurlijk Gerrit Zalm. Hij bouwde als minister van Financiën (VVD) een indrukwekkend track record op. Toegegeven, de tijden waren makkelijker, maar Gerrit was een meester in stilaan snoeien en, als het niet anders kon, lepe lastenverhogingen.

Doet de huidig bestuursvoorzitter van ABN Amro nog wat met die vaardigheden? Vrijdag was hij de eerste om het enthousiasme te temperen toen hij een wervelende winstgroei van 38 procent bekendmaakte naar bijna 1 miljard.

Terecht. Want wat gebeurde er met de kosten-batenratio, de barometer die de bank al decennia tergt? Die steeg in het het vierde kwartaal van 59 naar 69 procent (kosten als percentage van de inkomsten). Hoofddader: de bankenbelasting, een maatregel uit Den Haag.

Maar... huup huup, op jaarbasis weet de bank toch nog op 61 procent uit te komen – „ruim binnen de voor 2012 gestelde doelstelling van 60-65 procent”. De definitie is in de jaren wat gewijzigd, je vermoedt dat je wordt gefopt, en toch flikt hij het weer. Zelfs als Den Haag de lasten verhoogt, weet Zalm ze in Amsterdam nog te verlagen.