Gesprek met witte plek

Alles draait om wat verzwegen wordt.
Alles draait om wat verzwegen wordt. Foto Vincent Mentzel

Benali boekt Ned. 2, 18.50 - 19.20 uur

Hoe ontstaat een roman? Renate Dorrestein was thuis in Aerdenhout kopjes aan het omwassen, na een interview waarin een Hoofddorps gezinsdrama aan de orde was gekomen. Toen viel de eerste zin van wat Een hart van steen zou worden, haar hoofd binnen. Ze liet alles uit haar handen vallen, stapte haar werkkamer binnen en begon te tikken. De schrijfster vertelt het in de eerste aflevering van Benali Boekt – de komende zes weken neemt Abdelkader Benali verder de ontstaansgeschiedenis en invloed van boeken van Oek de Jong, Yvonne Keuls, F. Bordewijk, Harry Mulisch en Gerbrand Bakker door.

De onderhoudende eerste aflevering over Dorrestein laat zien hoe Een hart van steen (1998) weliswaar werd ingegeven door het verhaal van twee Hoofddorpse ouders die hun kinderen doodden, maar tegelijkertijd wordt voortgedreven door Dorresteins herinneringen aan het Amstelveense gezin waar zij opgroeide. De woonwijken lijken sprekend op elkaar.

In de boeken van Dorrestein gaat het altijd meer om wat verzwegen wordt dan om wat wordt uitgesproken, en dat geldt ook voor dit programma. Want waarom is het niet Renate maar haar oudere zus die met Benali het ouderlijk huis bezoekt – en het graf van hun jongste zusje dat op haar twintigste zelfmoord pleegde. Die witte plek geeft de uitzending extra suspense.

Dat geldt niet voor een andere verzwegen kwestie: het writer’s block waarmee Dorrestein kampt en waarover ze vorige week een boek publiceerde. Een vraag over dat onderwerp had nog wel een extra reisje van Benali naar Aerdenhout gerechtvaardigd.