Diederik Samsom: Europa moet socialer In het nieuws, pagina 6-7