De kosten van schone energie

Amerika ontdekt de verborgen kosten van schone energie. Californië krijgt vanaf 2015 te maken met gedwongen periodes van stroomuitval per regio, omdat wind- en zonne-energie slecht passen bij het verouderende elektriciteitsnet. De rest van het land volgt. Modernisering van de nationale infrastructuur om dit lot te voorkomen wordt een dure grap.

Het probleem is dat het elektriciteitsnet is berekend op energie uit fossiele brandstoffen. Die levert gestage stroom op. Groene energie is minder berekenbaar. De zon schijnt bijvoorbeeld niet altijd en de wind waait harder in de avonduren, wanneer verbruik juist lager is.

Dat is niet erg zolang deze vormen van energie maar een klein deel uitmaken van het volledige elektriciteitsverbruik. Maar ze groeien snel. Schone energie ligt op koers om in 2020 te voorzien in eenderde van de behoefte van Californië; nu is dat nog 14 procent. Op goede dagen wekt Texas al een kwart van zijn stroom op met windenergie.

Om schone energie te optimaliseren is het noodzakelijk om meer opslagcapaciteit te bouwen. Ook dient het verbruik op een slimmere manier in goede banen te worden geleid – bijvoorbeeld door wasmachines en andere apparaten zo in te stellen dat ze ’s avonds en ’s nachts werken, om de piektijden in het verbruik te ontzien. En er moet een achtervanger zijn die kan worden ingeschakeld wanneer het verbruik hoog is, maar die de rest van de tijd stilligt. Gascentrales zijn daar het meest geschikt voor.

Al die voorzieningen kosten geld. Een volledige hervorming van het nationale stroomnet zou de komende 22 jaar 1.000 miljard dollar (770 miljard euro) kosten, volgens het Internationaal Energieagentschap. Dat is gelijkwaardig aan ongeveer drie jaar landelijke elektriciteitsrekeningen. Zelfs als dat wordt gespreid over 20 jaar, komt het neer op zo’n 12 procent van de 363 miljard dollar die bedrijven en individuele gebruikers in 2012 besteedden aan nutsbedrijven.

Een stijging van elektriciteitsrekeningen is dan ook onvermijdelijk. Natuurlijk zijn de milieuvoordelen van wind- en zonne-energie aanzienlijk. Nadat de apparatuur is geïnstalleerd, staat de prijs van schone energie vast – in tegenstelling tot de onberekenbare kosten van kolen en aardgas. Maar de naderende crisis in Californië demonstreert dat consumenten nog moeten worden geconfronteerd met de volle rekening van groene stroom.

Breakingviews is een dagelijks financieel lcommentaar uit het buitenland. Vertaling Frank Kuin.